Kniha žalmov 133:1–3

  • Jednota Božieho ľudu

    • Ako olej vyliaty na Áronovu hlavu (2)

    • Ako rosa Hermonu (3)

Pieseň výstupov. Dávidov žalm. 133  Aké je to dobré a príjemné,keď bratia spolu nažívajú v jednote!+   Je to ako vzácny olej+vyliaty na Áronovu hlavu,ktorý mu steká na bradu+a kvapká na jeho rúcho.   Je to ako rosa Hermonu,+ktorá padá na sionské vrchy.+ Jehova prikázal, aby tam bolo požehnanie –večný život.

Poznámky pod čiarou