Kniha žalmov 132:1–18

  • Jehova si vyvolil Dávida a Sion

    • „Neodmietaj svojho pomazaného“ (10)

    • Sionskí kňazi oblečení záchranou (16)

Pieseň výstupov. 132  Jehova, pamätaj na Dávidaa na všetky jeho útrapy,+   na to, ako prisahal Jehovovi,ako slávnostne sľúbil Jakobovmu mocnému Bohu:+   „Nevojdem do svojho stanu, do svojho domu,+neľahnem si na svoje lôžko,   nedoprajem spánok svojim očiamani svojim viečkam zdriemnutie,   kým nenájdem miesto pre Jehovu,vznešené sídlo* pre Jakobovho mocného Boha.“+   Počuli sme o nej* v Efrate,+našli sme ju v lesnatom kraji.+   Vstúpme do jeho sídla,*+pokloňme sa pri jeho podnoži.+   Povstaň, Jehova, a vojdi do svojho príbytku,+ty a truhla tvojej moci.+   Nech si tvoji kňazi oblečú spravodlivosťa tvoji verní nech radostne volajú. 10  Kvôli svojmu služobníkovi Dávidovineodmietaj* svojho pomazaného.+ 11  Jehova prisahal Dávidovia svoje slovo určite nevezme späť: „Jedného z tvojich potomkov*dosadím na tvoj trón.+ 12  Ak budú tvoji synovia dodržiavať moju zmluvua dbať na pripomienky, ktoré ich učím,+aj ich synoviabudú navždy sedieť na tvojom tróne.“+ 13  Lebo Jehova si vyvolil Sion,+túžil ho mať ako svoje sídlo.+ Povedal: 14  „Toto je môj príbytok navždy,tu budem bývať,+ lebo som po tom túžil. 15  Bohato požehnám toto mesto zásobami jedla,jeho chudobných nasýtim chlebom.+ 16  Jeho kňazov oblečiem záchranou+a jeho verní budú radostne volať.+ 17  Tam spôsobím, že Dávidova sila* vzrastie. Pripravil som lampu* pre svojho pomazaného.+ 18  Jeho nepriateľov oblečiem hanbou,ale na jeho hlave sa zaskvie koruna.“*+

Poznámky pod čiarou

Al. „príbytok“.
Zjavne o truhle zmluvy.
Al. „príbytku“.
Dosl. „neodvracaj tvár“.
Dosl. „z plodov tvojho lona“.
Dosl. „roh“.
Možno potomka.
Al. „diadém“.