Kniha žalmov 131:1–3

  • Spokojný ako odstavené dieťa

    • „Neženiem sa za veľkými vecami“ (1)

Pieseň výstupov. Dávidov žalm. 131  Jehova, moje srdce nie je pyšné,moje oči nie sú povýšené,+neženiem sa za veľkými vecami,+za ničím, čo je nad moje možnosti.   Upokojil som sa a utíšil svoju dušu*+ako malé* dieťa v náručí svojej matky,som spokojný ako to dieťa.   Nech Izrael čaká na Jehovu+odteraz až naveky.

Poznámky pod čiarou

Al. „odstavené“.