Kniha žalmov 130:1–8

  • „Z hlbín volám k tebe“

    • „Keby si sa zameriaval na previnenia“ (3)

    • Jehova skutočne odpúšťa (4)

    • „Túžobne čakám na Jehovu“ (6)

Pieseň výstupov. 130  Z hlbín volám k tebe, Jehova.+   Jehova, vypočuj môj hlas. Pozorne počúvaj moje úpenlivé prosby o pomoc.   Keby si sa zameriaval na* previnenia, Jah,*Jehova, kto by mohol obstáť?+   Ale ty ľuďom skutočne odpúšťaš,+a tak majú k tebe posvätnú úctu.*+   Dúfam v Jehovu, celou dušou* v neho dúfam,čakám na jeho slovo.   Túžobne čakám na Jehovu,+viac ako strážcovia na ráno,+veru, viac ako strážcovia na ráno.   Nech Izrael čaká na Jehovu,lebo Jehova je vo svojej láske verný+a má veľkú moc vykúpiť.   Vykúpi Izrael zo všetkých jeho previnení.

Poznámky pod čiarou

Al. „Keby si pozoroval; Keby si si zaznamenával“.
„Jah“ je skrátený tvar mena Jehova.
Dosl. „aby sa ťa báli“.