Kniha žalmov 129:1–8

  • „Nepriatelia na mňa útočia... ale nepremohli ma“

    • „Všetci, ktorí nenávidia Sion, budú zahanbení“ (5)

Pieseň výstupov. 129  „Nepriatelia na mňa útočia už od mojej mladosti,“+nech Izrael povie,   „nepriatelia na mňa útočia už od mojej mladosti,+ale nepremohli ma.+   Po chrbte mi orali oráči,+vyorávali dlhé brázdy.“   Ale Jehova je spravodlivý,+rozsekal povrazy zlých.+   Všetci, ktorí nenávidia Sion,budú zahanbení a potupne sa dajú na ústup.+   Budú ako tráva na strechách,ktorá uschne skôr, ako ju vytrhajú,   ktorou si žnec nenaplní rukuani náruč ten, kto zbiera snopy.   Okoloidúci nepovedia: „Nech vás Jehova požehná! Žehnáme vás v Jehovovom mene!“

Poznámky pod čiarou