Kniha žalmov 128:1–6

  • „Šťastný je každý, kto sa bojí Jehovu“

    • „Manželka bude ako plodný vinič“ (3)

    • Nech „vidíš, ako sa Jeruzalemu dobre darí“ (5)

Pieseň výstupov. 128  Šťastný je každý, kto sa bojí Jehovu,+kto kráča po jeho cestách.+   Budeš jesť plody svojej práce,budeš šťastný a bude sa ti dobre dariť.+   Tvoja manželka bude ako plodný vinič v tvojom dome,+tvoji synovia budú ako výhonky olivovníka okolo tvojho stola.   Tak bude požehnaný muž,+ktorý sa bojí Jehovu.   Jehova ťa požehná zo Sionu. Nech po všetky dni svojho života vidíš, ako sa Jeruzalemu dobre darí,+   a nech vidíš aj synov svojich synov. Nech je nad Izraelom pokoj.

Poznámky pod čiarou