Kniha žalmov 122:1–9

  • Modlitba o pokoj pre Jeruzalem

    • Ísť do Jehovovho domu je radosť (1)

    • Mesto zomknuté do jedného celku (3)

Pieseň výstupov. Dávidov žalm. 122  Potešil som sa, keď mi povedali: „Poďme do Jehovovho domu.“+   A teraz stojímev tvojich bránach, Jeruzalem.+   Jeruzalem je vystavaný ako mestozomknuté do jedného celku.+   K nemu vystupujú kmene,kmene Jah,*aby chválili Jehovovo meno,ako to bolo prikázané Izraelu.+   Tam stoja súdne tróny,+tróny Dávidovho rodu.+   Proste o pokoj pre Jeruzalem.+ Tí, ktorí ťa* milujú, budú v bezpečí.   Nech vnútri tvojich hradieb* vládne pokoj,bezpečie v tvojich opevnených vežiach.   Z lásky k svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Nech je v tebe pokoj.“   Kvôli domu Jehovu, nášho Boha,+sa budem usilovať o tvoje dobro.

Poznámky pod čiarou

„Jah“ je skrátený tvar mena Jehova.
Vzťahuje sa na Jeruzalem.
Al. „násypov“.