Kniha žalmov 120:1–7

  • Túžba po pokoji

    • „Zachráň ma pred falošnými perami“ (2)

    • „Ja som za pokoj“ (7)

Pieseň výstupov.* 120  V úzkosti som volal k Jehovovi+a on mi odpovedal.+   Jehova, zachráň ma pred falošnými peramia pred podvodným jazykom.   Čo ti Boh urobí, ty podvodný jazyk,+a ako ťa potrestá?*   Ostrými šípmi+ bojovníkaa žeravými uhlíkmi+ z púštneho kra.   Beda mi, lebo žijem ako cudzinec v Mešechu,+bývam medzi kedárskymi+ stanmi!   Už veľmi dlho žijemmedzi tými, čo nenávidia pokoj.+   Ja som za pokoj, ale keď sa ozvem,oni sú za vojnu.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „a čo ti pridá“.