Kniha žalmov 117:1, 2

  • Nech všetky národy chvália Jehovu

    • Božia verná láska je veľká (2)

117  Chváľte Jehovu, všetky národy,+oslavujte ho, všetci ľudia!*+   Veď jeho verná láska k nám je veľká,+Jehovova vernosť+ je večná.+ Chváľte Jah!*+

Poznámky pod čiarou

Al. „všetky rody“.
Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.