Kniha žalmov 116:1–19

  • Pieseň vďaky

    • „Čím sa odvďačím Jehovovi?“ (12)

    • „Vezmem pohár záchrany“ (13)

    • „To, čo som Jehovovi slávnostne sľúbil, splním“ (1418)

    • Smrť verných je príliš veľkou stratou (15)

116  Milujem Jehovu,lebo počuje* môj hlas, moje úpenlivé prosby o pomoc.+   Venuje mi pozornosť,*+budem k nemu volať, kým budem žiť.*   Spútali ma povrazy smrti,hrob sa ma chce zmocniť.*+ Premohlo ma trápenie a žiaľ.+   Vzýval som však Jehovovo meno,+ volal som: „Jehova, zachráň ma!“   Jehova je súcitný a spravodlivý,+náš Boh je milosrdný.+   Jehova chráni neskúsených.+ Bol som na dne a on ma zachránil.   Nech moja duša* znovu nájde pokoj,lebo Jehova bol ku mne láskavý.   Zachránil si ma* pred smrťoua moje nohy pred pádom,+ osušil si mi slzy.   Budem kráčať pred Jehovom v krajine živých. 10  Veril som, preto som hovoril,+hoci som bol veľmi skľúčený. 11  V úzkosti som si povedal: „Každý človek je klamár.“+ 12  Čím sa odvďačím Jehovoviza všetko dobré, čo pre mňa urobil? 13  Vezmem pohár záchrany*a budem vzývať Jehovovo meno. 14  To, čo som Jehovovi slávnostne sľúbil,splním pred celým jeho ľudom.+ 15  V Jehovových očiach je smrť jeho vernýchpríliš veľkou stratou.*+ 16  Prosím, Jehova,som tvoj sluha,tvoj služobník, syn tvojej otrokyne. Vyslobodil si ma z pút.+ 17  Predložím ti obeť vďaky+a budem vzývať tvoje meno, Jehova. 18  To, čo som Jehovovi slávnostne sľúbil,+splním pred celým jeho ľudom,+ 19  na nádvoriach Jehovovho domu,+v tvojom strede, Jeruzalem. Chváľte Jah!*+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „Milujem, lebo Jehova počuje“.
Dosl. „Nakláňa ucho“.
Dosl. „vo svojich dňoch“.
Dosl. „našli ma tiesne šeolu“.
Al. „moju dušu“.
Al. „veľkolepej záchrany“.
Dosl. „drahocennou“.
Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.