Kniha žalmov 107:1–43

 • Ďakovať Bohu za jeho obdivuhodné skutky

  • „Viedol ich priamou cestou“ (7)

  • Dal piť smädným, nasýtil hladných (9)

  • Vyviedol ich z temnoty (14)

  • Na jeho príkaz boli uzdravení (20)

  • Ochraňuje chudobných pred útlakom (41)

(Žalmy 107 – 150) 107  Ďakujte Jehovovi, lebo je dobrý,+jeho verná láska je večná.+   Nech to hovoria tí, ktorých Jehova vyslobodil,*ktorých vyslobodil z rúk* protivníka+   a zhromaždil z cudzích krajín,+z východu a zo západu,zo severu i z juhu.+   Blúdili pustatinou, putovali púšťou,nenachádzali cestu k mestu, kde by sa usadili.   Boli hladní a smädní,omdlievali od únavy.   Vo svojej úzkosti volali k Jehovovi+a on ich vyslobodil z tiesne.+   Viedol ich priamou cestou+do mesta, kde sa mohli usadiť.+   Nech ľudia ďakujú Jehovovi+ za jeho vernú láskua za všetko obdivuhodné, čo pre nich urobil.+   Lebo dal piť smädnýma hladných nasýtil dobrými vecami.+ 10  Niektorí žili v najhlbšej temnote,ako väzni trpeli v okovách, 11  lebo sa vzbúrili proti Božím výrokom,pohrdli pokynmi Najvyššieho.+ 12  Preto pokoroval ich srdce ťažkosťami,+padali a nebolo nikoho, kto by im pomohol. 13  Vo svojej úzkosti volali k Jehovovia on ich vyslobodil z tiesne. 14  Vyviedol ich z najhlbšej temnotya postŕhal im putá.+ 15  Nech ľudia ďakujú Jehovovi za jeho vernú lásku+a za všetko obdivuhodné, čo pre nich urobil. 16  Lebo rozlámal medené bránya posekal železné závory.+ 17  Boli hlúpi a svojimi hriechmi a previneniamisi spôsobili trápenie.+ 18  Úplne stratili chuť do jedla,priblížili sa k bránam smrti. 19  Vo svojej úzkosti volali k Jehovovia on ich vyslobodil z tiesne. 20  Vydal príkaz a boli uzdravení,+zachránil ich z jám, v ktorých uviazli. 21  Nech ľudia ďakujú Jehovovi za jeho vernú láskua za všetko obdivuhodné, čo pre nich urobil. 22  Nech mu prinášajú obete vďaky+a rozprávajú o jeho skutkoch s radostnými výkrikmi. 23  Tí, čo brázdia more na lodiach,čo obchodujú na šírych vodách,+ 24  videli Jehovove skutky,jeho obdivuhodné činy v hlbinách.+ 25  Na jeho slovo sa strháva víchrica,+dvíha vlny do výšky. 26  Stúpajú k nebu,klesajú do hlbín. Námorníkov pri pohľade na nebezpečenstvo opúšťa odvaha. 27  Motajú sa a tackajú ako opilec,všetka ich zručnosť je im nanič.+ 28  Vo svojej úzkosti volajú k Jehovovi+a on ich vyslobodzuje z tiesne. 29  Utišuje víchricu,vlnobitie tíchne.+ 30  Radujú sa, že nastal pokoj,a on ich privádza do vytúženého prístavu. 31  Nech ľudia ďakujú Jehovovi za jeho vernú láskua za všetko obdivuhodné, čo pre nich urobil.+ 32  Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu,+nech ho chvália v rade* starších. 33  Premieňa rieky na púšťa vodné pramene na vyprahnutú zem,+ 34  úrodnú zem na soľnú pustatinu+pre skazenosť jej obyvateľov. 35  Púšť premieňa na trstinové jazierkaa vyschnutú krajinu na vodné pramene.+ 36  Dáva, aby sa tam usadili hladní,+aby založili mesto, kde by mohli žiť.+ 37  Osievajú polia, sadia vinice+a tie prinášajú bohatú úrodu.+ 38  Požehnáva ich a oni majú stále viac potomkov,dbá aj na to, aby sa im nezmenšovali stáda.+ 39  No potom ich zasa ubúda a sú pokorovaní,zažívajú útlak, nešťastie a zármutok. 40  Urodzených zahanbujea necháva ich blúdiť pustatinou, kde niet cesty.+ 41  Ale chudobných ochraňuje* pred útlakom,+ich rodiny zväčšuje ako stáda oviec. 42  Čestní ľudia to vidia a tešia sa,+no zlí strácajú reč.+ 43  Kto je múdry, zamyslí sa nad tým+a bude premýšľať o Jehovových prejavoch vernej lásky.+

Poznámky pod čiarou

Al. „vykúpil“.
Al. „z moci“.
Al. „na zasadnutí“.
Al. „vyzdvihuje“, čiže útlak na nich nemá dosah.