Kniha žalmov 105:1–45

 • Jehova sa správa verne k svojmu ľudu

  • Boh pamätá na svoju zmluvu (8 – 10)

  • „Nedotýkajte sa mojich pomazaných“ (15)

  • Uväznený Jozef slúži Božiemu zámeru (17 – 22)

  • Božie zázraky v Egypte (23 – 36)

  • Izrael vychádza z Egypta (37 – 39)

  • Boh pamätá na sľub Abrahámovi (42)

105  Vzdávajte vďaky Jehovovi,+ vzývajte jeho meno,oznamujte jeho skutky medzi národmi!+   Spievajte mu, spievajte mu chvály,*premýšľajte* o všetkých jeho obdivuhodných dielach.+   Chváľte sa jeho svätým menom.+ Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Jehovu.+   Hľadajte Jehovu+ a jeho silu,ustavične hľadajte jeho tvár.*   Pamätajte na obdivuhodné skutky, ktoré vykonal,na jeho zázraky a sudcovské rozhodnutia,+   vy, potomkovia* jeho služobníka Abraháma,+vy, synovia Jakoba, jeho vyvolení.+   On je Jehova, náš Boh,+súdi celú zem.+   Navždy pamätá na svoju zmluvu,+po tisíc generácií na sľub, ktorý dal,*+   na zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom,+a na svoju prísahu Izákovi.+ 10  Ustanovil ju ako zákon Jakobovi,ako večnú zmluvu Izraelovi. 11  Povedal: „Dám ti kanaánsku krajinu+ako tvoj dedičný podiel.“+ 12  Vtedy ich bolo málo,+veľmi málo, a boli cudzincami v krajine.+ 13  Putovali od národa k národu,z jedného kráľovstva do druhého.+ 14  Nikomu nedovolil, aby ich utláčal,+ale karhal kvôli nim kráľov.+ 15  Hovoril: „Nedotýkajte sa mojich pomazanýcha neubližujte mojim prorokom.“+ 16  Privolal na krajinu hlad,+zničil ich zásoby chleba.* 17  Poslal pred nimi muža, Jozefa,ktorý bol predaný do otroctva.+ 18  Nohy mu spútali* okovami,+na krk mu nasadili železá. 19  Kým sa nesplnili jeho slová,+Jehovove výroky ho prečisťovali. 20  Kráľ vydal príkaz prepustiť ho,+vládca národov mu dal slobodu. 21  Urobil ho správcom svojej domácnosti,vládcom nad celým svojím majetkom.+ 22  Zveril mu neobmedzenú moc nad svojimi kniežatamia poveril ho, aby učil jeho starších mužov múdrosti.+ 23  Potom prišiel do Egypta Izrael,+Jakob žil ako cudzinec v Chamovej krajine. 24  Boh urobil svoj ľud veľmi početným+a silnejším, než boli jeho protivníci.+ 25  Dovolil im, aby jeho ľud znenávideli,aby sa k jeho služobníkom správali zákerne.+ 26  Poslal Mojžiša, svojho služobníka,+aj Árona,+ ktorého si vyvolil. 27  Dal, aby robili pred ich očami znamenia,zázraky v Chamovej krajine.+ 28  Zoslal tmu a krajina potemnela,+nevzbúrili sa* proti jeho slovám. 29  Premenil ich vody na krva usmrtil ich ryby.+ 30  Ich krajina sa hemžila žabami,+prenikli aj do kráľovských komnát. 31  Na jeho príkaz prileteli ovady,komáre na celé ich územie.+ 32  Dážď zmenil na krupobitie,na ich krajinu zoslal blesky.*+ 33  Pobil ich vinič a figovníkya polámal všetky stromy v krajine. 34  Na jeho povel prileteli kobylky,mračná mladých kobyliek.+ 35  Požrali všetku zeleň v krajinea pohltili celú úrodu. 36  Potom pobil všetko prvorodené v ich krajine,+počiatok ich plodnosti. 37  Vyviedol svoj ľud so striebrom a zlatom,+nebol medzi nimi* nikto nevládny. 38  Egypt sa radoval, keď odišli,lebo ich zachvátila hrôza z Izraela.*+ 39  Rozprestrel oblak, aby ich chránil,+a ohňom im osvetľoval noc.+ 40  Keď prosili, zoslal im prepelice+a sýtil ich chlebom z neba.+ 41  Otvoril skalu a vytryskla voda,+valila sa púšťou ako rieka,+ 42  lebo pamätal na svätý sľub, ktorý dal svojmu služobníkovi Abrahámovi.+ 43  Vyviedol svoj ľud a oni jasali,+jeho vyvolení kričali od radosti. 44  Dal im územia národov,+zdedili to, na čom druhí ťažko pracovali.+ 45  Urobil to, aby dbali na jeho nariadenia+a dodržiavali jeho zákony. Chváľte Jah!*

Poznámky pod čiarou

Al. „hrajte mu“.
Al. možno „rozprávajte“.
Al. „prítomnosť“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „na slovo, ktoré prikázal“.
Dosl. „zlomil každú palicu na chlieb“. Možno išlo o palice na skladovanie chleba.
Dosl. „trápili“.
Možno Mojžiš a Áron.
Al. „ohnivé plamene“.
Dosl. „jeho kmeňmi“.
Dosl. „z nich“.
Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.