Kniha žalmov 103:1–22

 • „Chcem chváliť Jehovu“

  • Boh od nás vzďaľuje naše priestupky (12)

  • Boh je milosrdný Otec (13)

  • Boh pamätá, že sme prach (14)

  • Jehova sedí na tróne a kraľuje nad všetkým (19)

  • Anjeli vykonávajú Božie príkazy (20)

Dávidov žalm. 103  Chcem chváliť Jehovu,nech celé moje vnútro chváli jeho sväté meno.   Chcem chváliť Jehovu,nikdy nechcem zabudnúť na to, čo urobil.+   Odpúšťa všetky tvoje previnenia+a uzdravuje ťa zo všetkých chorôb.+   Zachraňuje* tvoj život z hrobu*+a korunuje ťa vernou láskou a milosrdenstvom.+   Celý život ťa zahŕňa dobrom,+aby si zostával mladý a silný ako orol.+   Jehova koná spravodlivo+a utláčaným dopomáha k právu.+   Dal spoznať svoje cesty Mojžišovi,+svoje skutky synom Izraela.+   Jehova je milosrdný a súcitný,+je trpezlivý* a plný vernej lásky.*+   Nebude nám stále vyčítať chyby+ani sa na nás nebude naveky hnevať.+ 10  Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov+ani nás netrestá tak, ako si zaslúžime za svoje previnenia.+ 11  Veď ako vysoko je nebo nad zemou,taká veľká je jeho verná láska k tým, čo sa ho boja.+ 12  Ako ďaleko je východ od západu,tak od nás vzďaľuje naše priestupky.+ 13  Ako je otec milosrdný k svojim synom,tak je Jehova milosrdný k tým, ktorí sa ho boja.+ 14  Veď dobre vie, ako sme vytvorení,+pamätá, že sme prach.+ 15  Človek žije krátko ako tráva,+odkvitá ako poľný kvet.+ 16  Zafúka vietor a už ho niet,nezostane po ňom ani stopy.* 17  Ale Jehovova verná láska k tým, čo sa ho boja,trvá po celú večnosť*+a je spravodlivý aj k deťom ich detí,+ 18  k tým, čo dodržiavajú jeho zmluvu+a svedomito plnia jeho príkazy. 19  Jehova upevnil svoj trón v nebesiach,+je kráľom, ktorý vládne nad všetkým.+ 20  Chváľte Jehovu, všetci jeho silní anjeli,+ktorí počúvate jeho hlas*+ a vykonávate jeho príkazy. 21  Chváľte Jehovu, všetky jeho vojská,+jeho služobníci, ktorí plníte jeho vôľu.+ 22  Chváľte Jehovu, všetky jeho diela,chváľte ho všade, kde panuje. Celou svojou dušou* chcem chváliť Jehovu.

Poznámky pod čiarou

Al. „Vykupuje“.
Dosl. „z jamy“.
Al. „pomalý do hnevu“.
Al. „milujúcej láskavosti“.
Dosl. „jeho miesto ho už nepozná“.
Al. „od večnosti na večnosť“.
Dosl. „počúvate hlas (zvuk) jeho slova“.