Kniha žalmov 100:1–5

  • Vďačnosť Stvoriteľovi

    • „Slúžte Jehovovi s radosťou“ (2)

    • Boh nás vytvoril (3)

Ďakovný žalm. 100  Víťazoslávne krič, celá zem, oslavuj Jehovu!+   Slúžte Jehovovi s radosťou,+prichádzajte pred neho s radostným volaním.   Vedzte,* že Jehova je Boh.+ On nás vytvoril, jemu patríme,*+sme jeho ľud, ovce, o ktoré sa stará.+   Vchádzajte do jeho brán s vďakou,+na nádvoria jeho svätyne s chválou.+ Ďakujte mu, chváľte jeho meno.+   Veď Jehova je dobrý,+jeho verná láska je večnáa jeho vernosť trvá po všetky generácie.+

Poznámky pod čiarou

Al. „Uznajte“.
Al. možno „a nie my sami“.