Kazateľ 7:1–29

7  Dobré meno* je lepšie ako dobrý olej+ a deň smrti je lepší ako deň narodenia.  Lepšie je ísť do domu smútku ako do domu hostiny,+ lebo tam je koniec každého človeka. Nech si to ten, kto žije, vezme k srdcu.  Lepší je smútok ako smiech,+ lebo smutná tvár robí srdce lepším.+  Srdce múdrych je v dome smútku, ale srdce hlúpych je v dome veselosti.*+  Lepšie je počúvať karhanie od niekoho múdreho+ ako počúvať chvály od hlupákov.*  Lebo ako praskot horiaceho tŕnia pod hrncom, taký je smiech hlupáka.+ Aj to je márnosť.  Útlak môže dohnať múdreho do šialenstva a úplatok kazí srdce.+  Lepší je koniec veci ako jej začiatok. Lepšie je byť trpezlivý ako pyšný.+  Nebuď urážlivý,*+ lebo urážlivosť spočíva v náručí* hlupákov.+ 10  Nehovor: „Kedysi bolo lepšie.“ Také slová nie sú múdre.+ 11  Múdrosť spolu s dedičstvom je dobrá a je užitočná pre všetkých ľudí na tejto zemi.* 12  Lebo múdrosť chráni,+ tak ako chránia peniaze,+ ale výhoda poznania a múdrosti je v tom, že múdrosť zachráni život tým, ktorí ju majú.+ 13  Zamysli sa nad dielom pravého Boha: Kto môže narovnať, čo on pokrivil?+ 14  V dobrom dni buď aj ty dobrý+ a v deň nešťastia pamätaj, že Boh dal jeden i druhý deň+ preto, aby si človek nemohol byť istý,* čo mu prinesie budúcnosť.+ 15  Za svojho márneho života+ som už videl všetko – spravodlivého, ktorý zomiera, hoci je spravodlivý,+ i zlého, ktorý žije dlho, hoci je zlý.+ 16  Nebuď príliš spravodlivý+ ani prehnane múdry.+ Prečo by si si mal uškodiť?+ 17  Nebuď príliš zlý a nebuď ani hlúpy.+ Prečo by si mal zomrieť skôr, než príde tvoj čas?+ 18  Drž sa toho prvého nabádania, ale ani to druhé neber na ľahkú váhu.+ Kto sa bojí Boha, poslúcha obe. 19  Múdry je vďaka svojej múdrosti silnejší ako desať mocných mužov, ktorí chránia mesto.+ 20  Na zemi nie je spravodlivý človek, ktorý by konal iba dobro a nikdy nehrešil.+ 21  Neber si k srdcu všetko, čo ľudia hovoria,+ aby si nepočul, čo zlé o tebe hovorí tvoj sluha.* 22  Veď dobre vieš, že aj ty si neraz hovoril zle o* druhých.+ 23  To všetko som s múdrosťou podrobil skúške. Povedal som si, že sa stanem múdrym, ale múdrosť mi unikala. 24  To, čo bolo, je už vzdialené a veľmi hlboko. Kto to môže pochopiť?+ 25  Rozhodol som sa poznať, skúmať a hľadať múdrosť a príčinu vecí a pochopiť skazené správanie hlúpych a pochabé správanie šialených.+ 26  Vtedy som prišiel na to, že trpkejšia ako smrť je žena, ktorá je ako pasca.* Jej srdce je sieťou a jej ruky okovami. Kto sa páči pravému Bohu, jej unikne,+ ale hriešnika sa zmocní.+ 27  „Pozri, čo som zistil,“ povedal zhromažďovateľ.+ „Skúmal som jednu vec za druhou, aby som dospel k nejakému záveru, 28  ale to, po čom som tak pátral, som nenašiel. Z tisíc ľudí som našiel jedného spravodlivého muža, ale ženu ani jednu. 29  Zistil som iba to, že pravý Boh vytvoril ľudstvo bezchybné,*+ ale ľudia šli svojou vlastnou cestou.“*+

Poznámky pod čiarou

Al. „Dobrá povesť“, dosl. „Meno“.
Al. „zábavy“.
Dosl. „pieseň hlupákov“.
Al. „Neunáhľuj sa vo svojom duchu, aby si sa urazil“.
Al. možno „je znakom“.
Dosl. „pre tých, ktorí vidia slnko“.
Al. „aby človek nemohol zistiť“.
Dosl. „že ťa tvoj sluha preklína“.
Dosl. „preklínal“.
Al. „lovecká sieť“.
Al. „čestné; priame“.
Al. „si vymysleli mnohé plány“.