Jeremiáš 33:1–26

  • Sľub o obnove (1 – 13)

  • Bezpečie za vlády „spravodlivého výhonku“ (14 – 16)

  • Zmluva s Dávidom a kňazmi (17 – 26)

    • Zmluva s dňom a nocou (20)

33  Kým bol Jeremiáš ešte uväznený na Nádvorí stráže,+ Jehova k nemu prehovoril po druhý raz:  „Toto hovorí Jehova, ktorý stvoril zem, Jehova, ktorý ju sformoval a upevnil, Jehova je jeho meno:  ‚Volaj ku mne a ja ti odpoviem, oznámim ti veľké a nepochopiteľné veci, ktoré nepoznáš.‘“+  „Toto hovorí Jehova, Boh Izraela, o domoch tohto mesta, o palácoch judských kráľov, ktoré sú zborené na obranu pred obliehacími násypmi a pred mečom,+  a o tých, ktorí prišli bojovať proti Chaldejcom a naplniť domy svojimi mŕtvolami a ktorých som pobil vo svojom hneve a rozhorčení, lebo pre ich zlo som skryl svoju tvár pred týmto mestom:  ‚Prinášam mestu liek a zotavenie,+ uzdravím ľud a dám mu hojnosť pokoja a bezpečia.+  Privediem späť zajatcov z Júdu a Izraela,+ vybudujem ich a budú takí ako na začiatku.+  Očistím ich od všetkej viny za hriechy, ktorými proti mne hrešili,+ a zbavím ich viny za hriechy a previnenia proti mne.+  Meno tohto mesta mi bude prinášať radosť, chválu a slávu pred všetkými národmi zeme, ktoré sa dozvedia o všetkej dobrote, ktorú im preukážem.+ Preľaknú sa a budú sa triasť+ pre všetko dobro a pokoj, ktorým ho zahrniem.‘“+ 10  „Toto hovorí Jehova: ‚Na tomto mieste, o ktorom budete hovoriť, že je to pustatina bez ľudí a dobytka, v týchto opustených judských mestách a na uliciach Jeruzalema, ktoré sú pusté, bez ľudí, obyvateľov a dobytka, bude ešte počuť 11  hlas radosti a jasotu,+ hlas ženícha a hlas nevesty a hlas tých, čo hovoria: „Ďakujte Jehovovi vojsk, lebo Jehova je dobrý+ a jeho verná láska je večná!“‘+ ‚Ľudia budú prinášať do Jehovovho domu obete vďaky,+ lebo privediem zajatcov späť do ich krajiny a budú ako na začiatku,‘ hovorí Jehova.“ 12  „Toto hovorí Jehova vojsk: ‚V tejto pustatine bez ľudí a dobytka a vo všetkých jej mestách budú znovu pastviny, kde budú pastieri privádzať svoje stáda, aby si odpočinuli.‘+ 13  ‚V mestách hornatého kraja, v mestách nížiny, v mestách na juhu, v Benjamínovej krajine, v okolí Jeruzalema+ a v judských mestách+ budú stáda oviec a kôz znovu prechádzať pod rukami toho, kto ich počíta,‘ hovorí Jehova.“ 14  „‚Prichádzajú dni,‘ vyhlasuje Jehova, ‚keď splním všetko to dobré, čo som sľúbil izraelskému a judskému ľudu.+ 15  V tom čase vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok,*+ ktorý v krajine nastolí právo a spravodlivosť.+ 16  V tých dňoch bude Júda zachránený+ a Jeruzalem bude bývať v bezpečí.+ A toto je meno, ktorým ho budú volať: Jehova je naša spravodlivosť.‘“+ 17  „Veď toto hovorí Jehova: ‚Na izraelskom tróne nebude nikdy chýbať potomok z Dávidovho rodu.+ 18  Ani medzi lévitskými kňazmi nebude predo mnou nikdy chýbať kňaz, ktorý by prinášal úplné zápalné a iné obete a pálil obilné obete.‘“ 19  A Jehova prehovoril k Jeremiášovi znovu: 20  „Toto hovorí Jehova: ‚Iba ak by ste mohli zrušiť moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, takže by deň a noc nenastali v určenom čase,+ 21  mohla by byť zrušená moja zmluva s mojím služobníkom Dávidom,+ takže by nemal syna, ktorý by sedel na jeho tróne,+ a tiež moja zmluva s lévitskými kňazmi, ktorí mi slúžia.+ 22  Ako sa nedá spočítať nebeské vojsko ani morský piesok, tak rozmnožím potomstvo* svojho služobníka Dávida a Lévitov, ktorí mi slúžia.‘“ 23  A Jehova prehovoril k Jeremiášovi znovu: 24  „Nepočul si, čo hovorí tento ľud? Vraj: ‚Jehova zavrhne tie dva rody, ktoré si kedysi vyvolil.‘ Nepriatelia znevažujú môj ľud a nepovažujú ho už za národ. 25  Toto hovorí Jehova: ‚Ako je nezmeniteľná moja zmluva s dňom a nocou+ a zákony* neba a zeme,+ 26  tak je nezmeniteľný môj sľub, že nikdy nezavrhnem potomstvo* Jakoba a môjho služobníka Dávida. Z jeho potomstva* si vždy budem vyberať panovníkov, ktorí budú vládnuť nad potomkami* Abraháma, Izáka a Jakoba. Lebo ich privediem späť zo zajatia+ a zľutujem sa nad nimi.‘“+

Poznámky pod čiarou

Al. „spravodlivého dediča“.
Dosl. „semeno“.
Al. „ustanovenia; predpisy“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „semena“.
Dosl. „semenom“.