Jeremiáš 17:1–27

17  „Hriech Júdu je zapísaný železným rydlom,diamantovým hrotom je vyrytý na tabuľu ich srdcaa na rohy* ich oltárov.   Ich synovia myslia na svoje oltáre a na svoje posvätné koly*+pri košatých stromoch, na vysokých kopcoch, na vrchoch v krajine.+   Tvoj majetok a tvoje poklady vydám ako korisť,+tvoje posvätné výšiny sa stanú korisťou za hriech páchaný po celom tvojom území.+   Z vlastnej vôle sa vzdáš dedičstva, ktoré som ti dal,+donútim ťa, aby si slúžil svojim nepriateľom v krajine, ktorú nepoznáš,+lebo ste rozdúchali oheň môjho hnevu*+a bude horieť naveky.“   Toto hovorí Jehova: „Prekliaty je ten,* kto dôveruje človeku,+kto sa spolieha na ľudskú moc*+a ktorého srdce sa odvracia od Jehovu.   Bude ako osamelý strom uprostred púšte,nič dobré nezažije. Jeho domovom budú vyprahnuté miesta v pustatine,v soľnej krajine, kde nikto nebýva.   Požehnaný je ten,* kto dôveruje Jehovovia ktorého nádejou* je Jehova.+   Bude ako strom zasadený pri vodách,ktorý vysiela korene k vodnému toku. Keď príde horúčava, ani si to nevšimne,jeho lístie bude stále zelené.+ V suchom roku nepocíti obavya neprestane prinášať ovocie.   Srdce je zradnejšie* ako čokoľvek iné a je schopné všetkého.*+ Kto sa v ňom vyzná? 10  Ja, Jehova, skúmam srdce+i najtajnejšie myšlienky,*aby som každému odplatil podľa jeho správania,každému podľa jeho skutkov.*+ 11  Ako jarabica, ktorá sedí na vajciach, ktoré nezniesla,taký je ten, čo získava bohatstvo nepoctivo.*+ V najlepších rokoch života ho bohatstvo opustía nakoniec sa ukáže, že bol hlúpy.“ 12  Naša svätyňa je slávnym trónom,vyvýšeným od začiatku.+ 13  Jehova, nádej Izraela,všetci, čo ťa opúšťajú, budú zahanbení. Mená tých, čo sa od teba* odvracajú, budú zapísané do prachu,+lebo opustili Jehovu, prameň živej vody.+ 14  Uzdrav ma, Jehova, a budem uzdravený,zachráň ma a budem zachránený.+ Tebe patrí moja chvála. 15  Hovoria mi: „Kde je Jehovovo slovo?+ Nech sa splní!“ 16  Ale ja som ťa neprestal nasledovať, naďalej slúžim ako tvoj pastier,netúžil som po dni nešťastia. Vieš o všetkom, čo som kedy povedal,veď všetko sa to odohralo pred tvojou tvárou. 17  Nedovoľ, aby som sa vydesil,si mojím útočiskom v deň nešťastia. 18  Nech sa zahanbia tí, čo ma prenasledujú,+ale ja nech nie som zahanbený. Nech sa vydesia oni,ale ja nech sa nevydesím. Priveď na nich deň nešťastia+a rozdrv ich, znič ich úplne.* 19  Toto mi povedal Jehova: „Choď a postav sa do brány synov ľudu, ktorou vchádzajú a vychádzajú judskí králi, a potom choď a postav sa aj do ostatných brán Jeruzalema.+ 20  Povedz im: ‚Počujte Jehovovo slovo, judskí králi, všetci Júdejci a všetci obyvatelia Jeruzalema, ktorí vchádzate týmito bránami. 21  Toto hovorí Jehova: „Dajte si pozor, aby ste nenosili v sabatný deň nijaký náklad ani ho neprinášali bránami Jeruzalema.+ 22  V sabatný deň nevynášajte zo svojich domov žiadny náklad a nerobte nijakú prácu.+ Sabatný deň považujte za posvätný, tak ako som prikázal vašim predkom.+ 23  Ale oni nepočúvali, nevenovali mi pozornosť.* Tvrdohlavo odmietali* poslúchať a napraviť sa.“‘+ 24  ‚„Ak ma však budete poslúchať,“ vyhlasuje Jehova, „a nebudete v sabatný deň prinášať náklad bránami tohto mesta, ale budete sabatný deň považovať za posvätný a nebudete v ňom robiť nijakú prácu,+ 25  potom budú bránami tohto mesta vchádzať králi a kniežatá, ktorí budú sedieť na Dávidovom tróne.+ Pôjdu na svojich vozoch a na koňoch, oni a ich kniežatá, judskí muži a obyvatelia Jeruzalema.+ A toto mesto bude obývané navždy. 26  Prídu aj ľudia z judských miest, z okolia Jeruzalema, z Benjamínovej krajiny,+ z nížiny,+ z hornatého kraja a z Negebu* a prinesú do Jehovovho domu úplné zápalné a iné obete,+ obilné obete,+ kadidlovú živicu a obete vďaky.+ 27  Ale ak ma nebudete poslúchať a nebudete považovať sabatný deň za posvätný, ale budete v sabatný deň nosiť náklad a prinášať ho bránami Jeruzalema, podpálim jeho brány a opevnené veže Jeruzalema+ pohltí oheň, ktorý nikto neuhasí.“‘“+

Poznámky pod čiarou

Čiže na výčnelky v podobe zvieracích rohov.
Al. možno „lebo mojím hnevom ste vzbĺkli ako oheň“.
Al. „silný muž“.
Dosl. „robí telo svojím ramenom“.
Al. „silný muž“.
Al. „oporou“.
Al. „klamlivejšie“.
Al. „je v zúfalom stave; je nebezpečné“, al. možno „je nenapraviteľné“.
Al. „najhlbšie city“, dosl. „obličky“.
Dosl. „podľa ovocia jeho skutkov“.
Al. „neprávom; nespravodlivo“.
Dosl. „odo mňa“, zjavne od Jehovu.
Al. „dvojitým úderom“.
Dosl. „nenaklonili ucho“.
Dosl. „Zatvrdzovali svoju šiju“.
Al. „z juhu“.