Jób 5:1–27

  • Pokračovanie Elifazovej reči (1 – 27)

    • Boh „chytá múdrych v ich vlastnej prefíkanosti“ (13)

    • Jób nemá odmietať trest od Všemohúceho (17)

5  Len volaj! Odpovie ti niekto? Na ktorého z anjelov* sa obrátiš?   Blázna zabije zlosťa hlupák zomrie závisťou.   Videl som blázna zapúšťať korene,no na jeho príbytok zrazu padla kliatba.   Jeho synovia ani zďaleka nie sú v bezpečí,sú utláčaní v mestskej bráne+ a nikto sa ich nezastáva.   Hladný zje jeho úrodu,pozbiera ju aj z tŕnia,a ich* majetok uchvátia iní.   Veď nešťastie neklíči z prachua trápenie nerastie zo zeme.   Ako je isté, že iskry poletia nahor,tak je isté, že človek sa rodí pre trápenie.   Na tvojom mieste by som sa obrátil na Boha,jemu by som predložil svoj prípad,   lebo on koná veľké skutky, ktoré nemožno prebádať,obdivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať. 10  Dáva zemi dážď,zosiela vody na polia. 11  Povyšuje poníženýcha zachraňuje smútiacich. 12  Marí plány chytrákov,takže sa im nič nedarí. 13  Chytá múdrych v ich vlastnej prefíkanosti+a ich plány vychádzajú navnivoč. 14  Za bieleho dňa ich zahaľuje tmaa napoludnie tápu ako v noci. 15  Chudobného zachraňuje pred ich jazykom, ostrým ako meč,vyslobodzuje ho z rúk silného. 16  A tak chudákovi svitá nádej,ale nespravodlivý je umlčaný. 17  Šťastný je človek, ktorého Boh karhá,preto neodporuj, keď ťa Všemohúci napráva! 18  Lebo on spôsobuje bolesť, ale aj obväzuje rany,udiera, ale aj uzdravuje. 19  Zo šiestich ťažkostí ťa vyslobodía ani siedma ti neublíži. 20  V čase hladu ťa zachráni pred smrťoua v čase vojny pred mečom. 21  Ochráni ťa pred bičom jazyka,+a keď príde pustošenie, nebudeš sa báť. 22  Vysmeješ sa pustošeniu aj hladua nebudeš sa báť divej zveri. 23  Ani kamene na poli ti neuškodia*a poľná zver s tebou bude nažívať v pokoji. 24  Vo svojom stane sa budeš cítiť bezpečne,*a keď prezrieš svoj pasienok, uvidíš, že nič nechýba. 25  Budeš sa tešiť z množstva detí,tvojich potomkov bude toľko ako trávy na poli. 26  Do hrobu zostúpiš plný sily,ako snopy obilia pozbierané v čase žatvy. 27  Toto sme zistili a je to tak. Vypočuj si to a pouč sa.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „zo svätých“.
Pravdepodobne sa vzťahuje na blázna a jeho synov.
Al. „Aj s kameňmi na poli budeš mať zmluvu“.
Al. „budeš cítiť pokoj“.