Jób 42:1–17

42  Vtedy Jób odpovedal Jehovovi:   „Pochopil som, že tvoja moc je bezhraničnáa tvoje zámery nemožno prekaziť.+   Povedal si: ‚Kto to bez rozmyslu spochybňuje moje rozhodnutia?‘+ Je to tak, rozprával som o tom, čomu som nerozumel,o divoch, ktoré sú nad moje chápanie.+   Povedal si: ‚Počúvaj, prosím, a ja budem hovoriť. Budem sa ťa pýtať a ty ma pouč.‘+   Doteraz som o tebe iba počul,ale teraz ťa vidím na vlastné oči.   Preto odvolávam svoje slová+a kajám sa v prachu a popole.“+  Keď Jehova dokončil svoju reč k Jóbovi, Jehova povedal Elifazovi z Témanu: „Proti tebe a tvojim dvom priateľom+ vzplanul môj hnev, lebo ste o mne nehovorili pravdu,+ na rozdiel od môjho služobníka Jóba.  Preto vezmite sedem býkov a sedem baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jóbovi a predložte za seba zápalnú obeť. A môj služobník Jób sa za vás bude modliť.+ Vypočujem jeho prosbu a nepotrestám vás, tak ako si za svoju nerozumnosť zaslúžite, lebo ste o mne nehovorili pravdu, na rozdiel od môjho služobníka Jóba.“  A tak Elifaz z Témanu, Šuachovec Bildad a Cófar z Naamy šli a urobili, ako im Jehova prikázal. A Jehova vypočul Jóbovu modlitbu. 10  Keď sa Jób pomodlil za svojich priateľov,+ Jehova ho vyslobodil z trápenia+ a vrátil mu majetok.* Jehova mu dal dvojnásobok toho, čo mal predtým.+ 11  Vtedy prišli k nemu domov všetci jeho bratia a sestry a všetci jeho niekdajší známi+ a jedli s ním. Prejavovali mu účasť a utešovali ho pre všetko nešťastie, ktoré naňho Jehova dopustil. Každý mu dal kúsok striebra* a zlatý krúžok. 12  A Jehova požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok.+ Mal 14 000 oviec, 6 000 tiav, 1 000 záprahov dobytka a 1 000 oslíc.+ 13  Narodilo sa mu ešte sedem synov a tri dcéry.+ 14  Prvej dal meno Jemima, druhej Kecia a tretej Keren-Happuch. 15  V celej krajine neboli také krásne ženy ako Jóbove dcéry. A otec im dal podiel na dedičstve spolu s ich bratmi. 16  Jób potom žil ešte 140 rokov. Videl svoje deti a deti svojich detí až do štvrtej generácie. 17  Napokon Jób po dlhom a uspokojujúcom živote* zomrel.

Poznámky pod čiarou

Al. „Jehova oslobodil Jóba zo zajatia“.
Dosl. „jednu kesítu“. Staroveká peňažná jednotka neznámej hodnoty.
Dosl. „starý a sýty dní“.