Jób 36:1–33

 • Elíhu farbisto opisuje, že Boh je väčší, než dokážeme pochopiť (1 – 33)

  • Poslušným sa darí, neposlušní sú potrestaní (11 – 13)

  • Kto je taký učiteľ ako Boh? (22)

  • Jób má chváliť Boha (24)

  • „Boh je väčší, než dokážeme pochopiť“ (26)

  • Boh má moc nad dažďom a bleskami (27 – 33)

36  A Elíhu pokračoval:   „Maj so mnou ešte chvíľku strpenia, kým budem rozprávať,lebo ešte mám čo povedať v prospech Boha.   Podrobne rozpoviem, čo som sa dozvedel,a dokážem, že môj Tvorca je spravodlivý.+   V mojich slovách niet klamstva. Hľadí na teba ten,* ktorý má dokonalé poznanie.+   Boh je mocný,+ ale nikým nepohŕda,vyniká hĺbkou svojej múdrosti.*   Zlého nenechá žiť,+ale trpiacemu zaručí právo.+   Neodvracia zrak od spravodlivých,+dosadzuje ich za kráľov*+ a naveky sú vyvýšení.   Ale ak sú spútaní okovamia zviazaní povrazmi trápenia,   odhalí im, čoho sa dopustili,k akým hriechom ich priviedla pýcha. 10  Otvára im uši, aby ich napravil,a hovorí im, aby sa odvrátili od zla.+ 11  Ak poslúchnu a budú mu slúžiť,prežijú svoje dni v blahobytea ich roky budú plné radosti.+ 12  Ale ak neposlúchnu, zahynú mečom*+a zomrú bez poznania. 13  Tí, čo sa v srdci odcudzili Bohu,* prechovávajú hnev,nevolajú o pomoc, ani keď ich trestá. 14  Svoj život trávia* medzi chrámovými prostitútmi+a zomierajú mladí.+ 15  Trpiacich zachraňuje v čase trápenia,keď sú utláčaní, otvára im uši. 16  Vyslobodí ťa zo zovretia úzkosti+a dovedie ťa na priestranné miesto, kde nebude útlak+a kde ťa uteší stôl plný dobrôt.+ 17  Rozsudok nad zlým ťa naplní spokojnosťou,+bude vykonaný súd a právo zvíťazí. 18  Ale daj pozor, nech ťa hnev nezvedie k výsmechu*+a veľký úplatok na scestie. 19  Malo by potom zmysel volať o pomoc? Ani s vypätím všetkých síl by si sa nezbavil úzkosti.+ 20  Netúž po noci,keď národy miznú zo svojho miesta. 21  Daj si pozor, aby si nezačal páchať zlo,pretože sa ti už nechce znášať trápenie.+ 22  Pozri, Boh je oslávený svojou mocou. Kto je taký učiteľ ako on? 23  Kto určuje, čo má robiť?*+ Kto mu povie: ‚Urobil si chybu‘?+ 24  Pamätaj, že máš chváliť jeho diela,+ktoré ľudia oslavujú piesňami.+ 25  Všetci ľudia na ne hľadia,smrteľník ich vidí len z diaľky. 26  Boh je väčší, než dokážeme pochopiť,+počet jeho rokov sa ani nedá spočítať.*+ 27  Kvapky vody ťahá do výšky,+z hmly sa menia na dážď, 28  voda sa rinie z oblakov+a bohato zvlažuje ľudí. 29  Kto rozumie rozpínaniu oblakova hromobitiu, ktoré sa ozýva z jeho stanu?*+ 30  Pozri, ako nad nimi rozprestiera blesky*+a vodami prikrýva morské dno.* 31  Týmto všetkým živí národy*a dáva im hojnosť potravy.+ 32  Vo svojich rukách zviera bleska vrhá ho rovno do cieľa.+ 33  Hrom ohlasuje jeho príchod,ešte aj dobytok oznamuje, kto* sa blíži.

Poznámky pod čiarou

Vzťahuje sa na Boha.
Al. „je veľký v sile srdca“.
Al. možno „dosadzuje kráľov na trón“.
Al. „zbraňou; strelou“.
Al. „s odpadlíckym srdcom“.
Al. možno „končia“.
Al. „k posmešnému tlieskaniu“.
Al. možno „by ho kritizoval; by ho bral na zodpovednosť za to, čo robí“.
Al. „preskúmať“.
Dosl. „prístrešku“.
Dosl. „svetlo“.
Dosl. „korene mora“.
Al. možno „obhajuje záujmy národov“.
Al. možno „čo“.