Jób 29:1–25

29  Jób pokračoval vo svojej reči.* Povedal:   „Kiež by som sa mal ako za dávnych čias,ako za dní, keď ma Boh chránil,   keď mi nad hlavou svietil svojou lampoua v jeho svetle som kráčal temnotou,+   keď som bol na vrchole síla vo svojom stane som sa tešil z Božieho priateľstva,+   keď bol ešte Všemohúci so mnoua obklopovali ma moje deti,*   keď som si nohy kúpal v maslea zo skál mi tiekli prúdy oleja.+   Vždy, keď som vychádzal k mestskej bráne+a na námestí sa usádzal na svojom mieste,+   mladíci ustupovali,* hneď ako ma uvideli,ešte aj starci vstávali a ostávali stáť.+   Kniežatá prestávali hovoriť,ústa si zakrývali rukou. 10  Hlas popredných mužov utíchala jazyk sa im lepil na podnebie. 11  Kto ma počúval, chválil ma,a kto ma videl, hovoril o mne s uznaním, 12  lebo som zachraňoval biedneho, ktorý volal o pomoc,+aj sirotu* a každého, kto nemal pomocníka.+ 13  Tí, ktorých som zachránil pred smrťou, ma žehnali+a srdce vdov som napĺňal radosťou.+ 14  Spravodlivosť som si obliekal ako odev,právo mi bolo rúchom a turbanom. 15  Slepému som bol očamia chromému nohami. 16  Chudobnému som bol otcom+a zaoberal som sa sporom neznámeho človeka.+ 17  Zločincovi som lámal čeľuste,+zo zubov som mu vytrhával korisť. 18  Hovoril som si: ‚Zomriem doma*+ a mojich dní bude ako zrniek piesku. 19  Moje korene sa rozrastú k vodáma na mojich konároch zostane rosa po celú noc. 20  Moja sláva nezvädnea luk v mojej ruke bude strieľať šíp za šípom.‘ 21  Ľudia ma s napätím počúvali,mlčky očakávali moje rady.+ 22  Keď som dohovoril, nemali čo dodať,moje slová lahodili ich ušiam.* 23  Čakali na mňa ako na dážď,túžili po mojich slovách ako po jarnom daždi.+ 24  Keď som sa na nich usmial, nemohli tomu uveriť,jas mojej tváre im vlieval odvahu.* 25  Bol som v ich čele a určoval im smer. Žil som ako kráľ uprostred svojho vojska,+ako ten, kto utešuje smútiacich.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „vo svojich prísloviach“.
Al. „moji služobníci“.
Dosl. „sa skrývali“.
Dosl. „chlapca bez otca“.
Dosl. „vo svojom hniezde“.
Dosl. „na nich kvapkali“.
Al. možno „nezatemnili jas mojej tváre“.