Jób 27:1–23

  • Jób je odhodlaný zostať oddaný Bohu (1 – 23)

    • „Nevzdám sa svojej oddanosti Bohu“ (5)

    • Bezbožník nemá žiadnu nádej (8)

    • „Prečo rozprávate také nezmysly?“ (12)

    • Zlý príde o všetko (13 – 23)

27  Jób pokračoval vo svojej reči.* Povedal:   „Prisahám na živého Boha, ktorý mi odoprel spravodlivosť,+prisahám na Všemohúceho, ktorý ma naplnil trpkosťou,+   že kým ešte dýchama kým je vo mne* Boží duch,+   z mojich úst nevyjde nič zléa môj jazyk ani len nezašepká lož.   Nikdy vám nedám za pravdu! Kým nezomriem, nevzdám sa svojej oddanosti Bohu!*+   Trvám na tom, že som spravodlivý, a budem taký i ďalej.+ Kým budem žiť, moje svedomie* ma z ničoho neodsúdi.*   Nech môj nepriateľ dopadne ako niekto skazenýa tí, čo na mňa útočia, ako zločinci.   Veď akú nádej má bezbožník,* keď je zničený,+keď mu Boh vezme život?   Vypočuje Boh jeho volanie,keď naňho doľahne tieseň?+ 10  Bude mať potešenie vo Všemohúcom? Bude neustále volať k Bohu? 11  Poučím vás o Božej moci,*nič o Všemohúcom nebudem tajiť. 12  Ak ste všetci mali videnia,prečo rozprávate také nezmysly? 13  Takto Boh odplatí zlému,+takéto dedičstvo dostane tyran od Všemohúceho. 14  Aj keby mal veľa synov, padnú mečom+a jeho potomkovia budú hladovať. 15  Tých, čo po ňom zostanú, pochová mora ich manželky za nimi nebudú plakať. 16  Aj keď nahromadí striebra ako prachua nazhŕňa pekného šatstva ako hliny, 17  to, čo zhromaždí,si oblečie spravodlivý+a jeho striebro si rozdelia nevinní. 18  Jeho dom je chatrný ako dom, ktorý si stavia moľa,ako chatrč,+ ktorú si urobil strážnik. 19  Do postele si ľahne bohatý, ale jeho bohatstvo nepotrvá,*keď otvorí oči, nebude mať nič. 20  Hrôza naňho príde náhle ako povodeň,uprostred noci ho odnesie víchrica.+ 21  Schytí ho východný vietor a bude preč,zmetie ho z miesta, kde žil.+ 22  Neľútostne sa naňho vrhne,+aj keď on pred ním bude zúfalo utekať.+ 23  Posmešne nad ním zatlieskaa zo svojho miesta naňho zahvízda.*+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „vo svojich prísloviach“.
Dosl. „v mojich nozdrách“.
Al. „nepripravím sa o svoju oddanosť Bohu; zostanem bezúhonný“.
Dosl. „srdce“.
Al. „sa mi nebude posmievať“.
Al. „odpadlík“.
Al. možno „v sile od Boha“.
Dosl. „nič si nezhromaždí“.
Al. možno: „Ľudia nad ním posmešne zatlieskajú rukami a vypískajú ho zo svojho domu.“