Izaiáš 9:1–21

  • Veľké svetlo v galilejskej krajine (1 – 7)

    • Narodenie „Kniežaťa pokoja“ (6, 7)

  • Božia ruka je vystretá proti Izraelu (8 – 21)

9  To šero nebude ako v čase, keď na krajinu doliehala úzkosť, ako kedysi, keď sa s krajinou Zebulúna a Naftaliho zaobchádzalo s opovrhnutím.+ Ale neskôr ju poctí,* tú cestu k moru v okolí Jordánu, Galileu národov.   Ľud, ktorý chodil v tme,uvidel veľké svetlo. Na tých, ktorí bývali v krajine hlbokého tieňa,zažiarilo svetlo.+   Rozmnožil si národ,zväčšil si jeho radosť. Radujú sa pred tebou,ako sa ľudia radujú v čase žatvy,ako sa radujú tí, čo si delia korisť.   Polámal si jarmo, ktoré ich ťažilo,palicu, ktorou ich bili po chrbte, palicu ich pánov,ako za čias Madiana.+   Každá obuv, ktorej dupot otriasa zemou,a každý plášť nasiaknutý krvoubudú pohltené v ohni.   Dieťa sa nám narodilo,+syn nám bol daný. Na jeho pleciach bude spočívať vláda*+a jeho meno bude Obdivuhodný radca,+ Mocný boh,+ Večný otec, Knieža pokoja.   Jeho vláda* bude stále rásťa na Dávidovom tróne+ a v jeho kráľovstvebude pokoj bez konca.+ Bude pevne založené+a podopierané právom+ a spravodlivosťou+odteraz až naveky. Horlivosť Jehovu vojsk to uskutoční.   Jehova poslal vyhlásenie proti Jakobovi,prišlo proti Izraelu.+   Dozvie sa to všetok ľud,Efraim i obyvatelia Samárie,ktorí vo svojej pýche a opovážlivosti hovoria: 10  „Tehlové domy sa zrútili,ale budeme stavať z tesaného kameňa.+ Sykomory boli vyťaté,ale nahradíme ich cédrami.“ 11  Jehova vzbudí proti nemu Recinových protivníkova podnieti jeho nepriateľov k činu, 12  Sýriu od východu a Filištíncov od západu.*+ Otvoria ústa a pohltia Izrael.+ Ale ani tým sa jeho hnev neutíšil,jeho ruka je stále vystretá a pripravená trestať.+ 13  Ľud sa nevrátil k tomu, kto ho bije,nehľadal Jehovu vojsk.+ 14  Jehova odsekne Izraelu hlavu i chvost,ratolesť i sitinu* v ten istý deň.*+ 15  Starší a vysoko vážený je hlavoua prorok, ktorý vyučuje klam, je chvostom.+ 16  Vodcovia zvádzajú tento ľud na scestiea tí, ktorých vedú, sú zmätení. 17  Jehova nebude mať radosť z ich mladých mužova nezľutuje sa nad ich sirotami* a vdovami,pretože všetci sú odpadlíkmi a zločincami+a z ich úst vychádzajú len hlúposti. Preto sa jeho hnev neutíšil,jeho ruka je stále vystretá a pripravená trestať.+ 18  Zlo vzplanulo ako oheň,pohlcuje tŕnie a burinu. Zapáli lesné húštinya tie vystúpia k nebu v oblakoch dymu. 19  Od páľavy hnevu Jehovu vojsksa chytí krajinaa ľud bude pohltený ohňom. Nikto nebude mať zľutovanie ani so svojím bratom. 20  Jeden si odreže kus mäsa napravo,ale aj tak bude hladný. Druhý bude jesť naľavo,ale nenasýti sa. Každý bude požierať mäso vlastného ramena, 21  Manašše bude požierať Efraimaa Efraim Manaššeho. A spolu sa postavia proti Júdovi.+ Preto sa jeho hnev neutíšil,jeho ruka je stále vystretá a pripravená trestať.+

Poznámky pod čiarou

Čiže Boh.
Al. „kniežacie panstvo“.
Al. „kniežacie panstvo“.
Dosl. „zozadu“.
Druh vysokej trávy.
Al. možno „palmovú vetvu i trstinu v ten istý deň“.
Dosl. „chlapcami bez otca“.