Izaiáš 8:1–22

  • Blížiaci sa útok Asýrie (1 – 8)

  • Netreba sa báť, „s nami je Boh!“ (9 – 17)

  • Izaiáš a jeho deti sú ako znamenie (18)

  • Odpovede hľadať v zákone, nie u démonov (19 – 22)

8  Jehova mi povedal: „Vezmi si veľkú tabuľu+ a obyčajným rydlom* na ňu napíš: Maher-Šalal-Chaš-Baz.*  A nech to písomne potvrdia* spoľahliví svedkovia, kňaz Uriáš+ a Jeberechjahov syn Zachariáš.“  Potom som mal styk s* prorokyňou* a ona otehotnela a časom porodila syna.+ Jehova mi povedal: „Daj mu meno Maher-Šalal-Chaš-Baz,  lebo skôr ako bude chlapec vedieť povedať ‚tata‘ a ‚mama‘, majetok Damasku a korisť Samárie budú odnesené pred asýrskeho kráľa.“+  A Jehova mi ďalej povedal:   „Pretože tento ľud zavrhol pokojné vody Šiloachu*+a teší sa z Recina a Remaljahovho syna,+   Jehova proti nim privádzamohutné a hojné vody Rieky,*asýrskeho kráľa+ a všetku jeho moc. Rozvodní saa vyleje sa zo všetkých svojich brehov   a privalí sa do Judska. Zaplaví ho, preženie sa ním a bude siahať až po krk.+ Jeho rozprestreté krídla naplnia celú šírku tvojej krajiny,Immanuel!“*+   Len škoďte, národy, budete rozdrvené,počúvajte, všetci z ďalekých kútov zeme! Len sa pripravujte na boj,* budete roztrieskaní!+ Len sa pripravujte na boj, budete roztrieskaní! 10  Len si vymýšľajte plány, budú zmarené! Plánujte, čo chcete, aj tak sa to neuskutoční,lebo s nami je Boh!*+ 11  Jehova na mňa položil svoju mocnú ruku a varoval ma, aby som nenasledoval príklad tohto ľudu. Povedal mi: 12  „Nehovorte o sprisahaní iba preto, že o ňom hovorí tento ľud! Nebojte sa toho, čoho sa boja oni,nemajte z toho strach. 13  Jehovu vojsk považujte za svätého,+jeho sa bojte,z neho majte strach.“+ 14  On bude svätyňou,ale obom izraelským kráľovstvámbude kameňom, o ktorý sa udrú,a skalou, o ktorú sa potknú.+ Bude pascou a osídlompre obyvateľov Jeruzalema. 15  Mnohí sa potknú, padnú a zrania sa,chytia sa do pasce a uviaznu v nej. 16  Zviň písomné potvrdenie,zapečať zákon* medzi mojimi učeníkmi! 17  Budem čakať* na Jehovu,+ ktorý odvracia tvár od Jakobových potomkov.+ Budem v neho dúfať. 18  Ja a deti, ktoré mi dal Jehova,+ sme v Izraeli ako znamenia+ a zázraky od Jehovu vojsk, ktorý býva na vrchu Sion. 19  Ak vám povedia: „Pýtajte sa špiritistických médií a veštcov, ktorí šepkajú a mrmlú,“ poslúchnete? Či sa nemá ľud pýtať svojho Boha? Má sa pýtať mŕtvych, ako to bude so živými?+ 20  Odpovede by mali hľadať v zákone a v písomnom potvrdení! Keď nehovoria podľa Božieho slova, nemajú nijaké svetlo.*+ 21  Každý bude prechádzať krajinou utrápený a hladný.+ A pretože bude hladný a nahnevaný, zdvihne oči k nebu a bude preklínať svojho kráľa i svojho Boha. 22  Potom sa pozrie na zem a uvidí len úzkosť, tmu a temnotu, ťažkosti a pochmúrne šero.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „rydlom smrteľného človeka“.
Možný význam „ponáhľajúci sa za korisťou, náhliaci sa za lupom“. Toto meno naznačuje, že príde ľud, ktorý rýchlo vyplieni nepriateľské krajiny.
Al. „nech to dosvedčia“.
Dosl. „som sa priblížil k“.
Ide o Izaiášovu manželku.
Šiloach bol vodovod.
Čiže Eufratu.
Pozri pozn. k Iz 7:14.
Al. „Opášte sa“.
Výrok „s nami je Boh“ znie po hebrejsky Immanuel. Pozri pozn. k Iz 7:14; 8:8.
Dosl. „poučenie“.
Al. „túžobne čakať“.
Dosl. „úsvit“.