Izaiáš 7:1–25

7  Za vlády judského kráľa Achaza,+ syna Jotáma, syna Uzzijaha, pritiahli proti Jeruzalemu sýrsky kráľ Recin a izraelský kráľ Pekach,+ Remaljahov syn, ale nedokázali* ho dobyť.+  V tých dňoch dostal Dávidov dom správu: „Sýria sa spojila s Efraimom.“ Srdce Achaza a jeho ľudu sa rozochvelo a triasli sa od strachu ako stromy vo vetre.  Vtedy Jehova povedal Izaiášovi: „Choď so svojím synom Šear-Jašubom*+ v ústrety Achazovi na koniec vodovodu* horného rybníka,+ ktorý je pri ceste k práčovmu poľu.  Povedz mu: ‚Buď pokojný, neboj sa. Nestrácaj odvahu pre tie dva zvyšky tlejúcich polien, pre prudký hnev sýrskeho kráľa Recina a Remaljahovho syna.+  Sýria s Efraimom a Remaljahovým synom proti tebe zosnovali plán a povedali si:  „Vytiahnime proti Judsku, rozvráťme ho,* podmaňme si ho* a dosaďme v ňom za kráľa Tabeelovho syna.“+  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Nepodarí sa to,nestane sa to.   Hlavným mestom Sýrie je Damaska kráľom Damasku je Recin. Ešte 65 rokova Efraim bude rozdrvený, takže už nebude národom.+   Hlavným mestom Efraima je Samária+a kráľom Samárie je Remaljahov syn.+ Ak nebudete mať pevnú vieru,neobstojíte.“‘“ 10  Jehova hovoril Achazovi ďalej: 11  „Žiadaj si od Jehovu, svojho Boha, znamenie.+ Môže byť hlboké ako hrob* alebo vysoké ako nebo.“ 12  Achaz však odpovedal: „Nič nebudem žiadať, nebudem skúšať Jehovu.“ 13  Nato Izaiáš povedal: „Počúvajte, potomkovia Dávida. To vám nestačí, že skúšate trpezlivosť ľudí? Musíte skúšať aj Božiu trpezlivosť?+ 14  Preto vám dá znamenie sám Jehova: Mladá žena* otehotnie, porodí syna+ a dá mu meno Immanuel.*+ 15  V čase, keď bude vedieť odmietnuť zlo a zvoliť si dobro, bude jesť maslo a med. 16  Veď skôr ako bude chlapec vedieť odmietnuť zlo a zvoliť si dobro, bude krajina tých dvoch kráľov, ktorých sa bojíš, úplne opustená.+ 17  Jehova dopustí, aby ste ty, tvoj ľud a rodina tvojho otca zažili také časy, aké tu neboli odo dňa, keď sa Efraim odtrhol od Judska,+ lebo na vás pošle asýrskeho kráľa.+ 18  V ten deň Jehova zahvízda, aby privolal muchy z ďalekých prítokov egyptského Nílu a včely z asýrskej krajiny. 19  Všetky priletia a usadia sa v strmých údoliach,* v skalných trhlinách, na všetkých tŕnistých kroch a pri všetkých napájadlách. 20  V ten deň Jehova vezme britvu najatú za Riekou* – asýrskeho kráľa –+ a oholí vám hlavu, nohy a bradu. 21  V ten deň človek zachová pri živote jednu mladú kravu a dve ovce. 22  Budú dávať toľko mlieka, že bude jesť maslo, lebo každý, kto zostane v krajine, bude jesť len maslo a med. 23  V ten deň bude všade tam, kde bývalo 1 000 krov viniča v cene 1 000 kúskov striebra, rásť iba tŕnie a burina. 24  Ľudia sa tam vydajú s lukom a šípmi, lebo celá krajina bude porastená tŕním a burinou. 25  Neodvážia sa prísť ani k jednému z kopcov, ktoré bývali okopávané motykou, lebo budú zarastené tŕním a burinou. Budú sa tam pásť ovce a dobytok.“

Poznámky pod čiarou

Al. možno „nedokázal“.
Význ. „iba ostatok sa vráti“.
Al. „vodného kanála“.
Al. možno „zastrašme ho“.
Al. „prelomme jeho hradby“, dosl. „rozštiepme ho“.
Al. „šeol“, čiže obrazný hrob ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „Dievča“.
Význ. „s nami je Boh“.
Al. „vo vádí; v riečnych údoliach“.
Čiže za Eufratom.