Izaiáš 61:1–11

  • Pomazaný, ktorý zvestuje dobrú správu (1 – 11)

    • „Rok Jehovovej priazne“ (2)

    • „Veľké stromy spravodlivosti“ (3)

    • Na pomoc prídu cudzinci (5)

    • „Budete nazvaní Jehovovými kňazmi“ (6)

61  Duch Zvrchovaného Pána Jehovu je na mne,+lebo Jehova ma pomazal, aby som zvestoval dobrú správu miernym.*+ Poslal ma obviazať rany tým, čo majú strápené srdce,oznámiť zajatým, že budú prepustení,a väzňom, že znovu uvidia,+   oznámiť rok Jehovovej priaznea deň pomsty nášho Boha,+utešiť všetkých, ktorí smútia,+   postarať sa o tých, čo smútia nad Sionom,a dať im na hlavu ozdobu namiesto popola,olej jasania namiesto smúteniaa odev chvály namiesto skľúčeného ducha. Ľudia ich budú nazývať veľkými stromami spravodlivosti,ktoré Jehova zasadil, aby mu prinášali slávu.*+   Znovu postavia to, čo bolo dlho v troskách,obnovia miesta dávno zrúcané+a znovu vybudujú zničené mestá,+miesta, ktoré ležali opustené celé generácie.+   „Prídu cudzinci a budú pásť vaše stáda,cudzinci+ budú vašimi roľníkmi a vinohradníkmi.+   A vy budete nazvaní Jehovovými kňazmi,+budú vás volať služobníkmi nášho Boha. Budete užívať majetok národov+a budete sa chváliť ich slávou.*   Hanbili ste sa, ale teraz dostanete dvojitý podiel zeme. Môj ľud ponížili, ale teraz bude radostne kričať nad tým, čo dostane. Vo svojej krajine dostane dvojitý podiel+a bude sa navždy radovať.+   Veď ja, Jehova, milujem právo+a nenávidím okrádanie a nespravodlivosť.+ Verne im dám ich mzdua uzavriem s nimi večnú zmluvu.+   Ich potomstvo* bude známe medzi národmi,+ich potomkovia medzi všetkými ľuďmi. Všetci, čo ich uvidia, spoznajú,že sú potomstvom,* ktoré požehnal Jehova.“+ 10  Jehova bude mojou veľkou radosťou,celým svojím ja sa budem tešiť z môjho Boha,+lebo mi obliekol rúcho záchrany+a zahalil ma plášťom* spravodlivosti. Som ako ženích, ktorého zdobí kňazský turban,+ako nevesta, ktorá sa krášli ozdobami. 11  Veď ako zem dáva klíčiť rastlinstvua záhrada tomu, čo v nej bolo zasiate,tak Zvrchovaný Pán Jehovadá vyrásť spravodlivosti+ a chvále+ pred všetkými národmi.

Poznámky pod čiarou

Al. „pokorným“.
Al. „aby ho skrášľovali“.
Al. „bohatstvom“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „semenom“.
Al. „plášťom bez rukávov“.