Izaiáš 58:1–14

  • Pôst, aký si Jehova praje (1 – 12)

  • Sabat sa má dodržiavať s radosťou (13, 14)

58  „Volaj z plného hrdla, neprestávaj! Hlasom silným ako zvuk rohuoznám môjmu ľudu jeho priestupok,+Jakobovým potomkom ich hriechy.   Deň čo deň ma hľadajúa tvrdia, že túžia poznať moje cesty,akoby boli národom, ktorý koná správnea neopustil prikázania svojho Boha.+ Žiadajú, aby som súdil spravodlivo,akoby ich tešilo približovať sa k Bohu.+   Hovoria: ‚Prečo sa nepozeráš, keď sa postíme?+ Prečo si nevšímaš, keď sa pokorujeme?‘+ Lebo keď sa postíte, sledujete vlastné záujmy*a utláčate svojich robotníkov.+   Vaše pôsty sa končia hádkami, spormia údermi vašej krutej päste. Nemôžete sa postiť tak ako dnes, ak chcete, aby bol váš hlas v nebi vypočutý.   Toto má byť pôst, aký si prajem? Má sa v ten deň človek pokorovať,skláňať hlavu ako sitina*a ustlať si na vrecovine a v popole? Toto nazývate pôstom a dňom, ktorý je Jehovovi príjemný?   Toto je pôst, aký si prajem: Uvoľni nespravodlivo nasadené putá,rozviaž remene jarma,+prepusti utláčaných na slobodu+a polám každé jarmo.   Podeľ sa o chlieb s hladným,+poskytni prístrešie chudobnému. Ak vidíš človeka, ktorý si nemá čo obliecť, daj mu odev+a neodvráť sa od svojho brata.*   Potom tvoje svetlo zažiari ako úsvit+a rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť bude kráčať pred teboua Jehovova sláva bude tvojím zadným vojom.+   Vtedy zavoláš a Jehova ti odpovie,budeš kričať o pomoc a on povie: ‚Tu som!‘ Ak zo svojho stredu odstrániš jarmo útlaku,ukazovanie prstom* a zlomyseľné reči,+ 10  ak dáš hladnému to, čo by si chcel ty sám,+a nasýtiš strápeného,potom zažiari tvoje svetlo v temnotea tvoja tma bude ako poludnie.+ 11  Jehova ťa bude neprestajne viesťa nasýti ťa aj vo vyprahnutom kraji.+ Posilní ťa*a budeš ako dobre zavlažovaná záhrada,+ako prameň, ktorý nikdy nevysychá. 12  Na tvoj podnet postavia dávne mestá, ktoré ležali v troskách,+obnovíš základy spustošené po mnoho generácií.+ Nazvú ťa tým, kto opravuje zborené hradby*+a obnovuje ulice, aby mali ľudia kde bývať. 13  Ak budeš dodržiavať sabat a v môj svätý deň nebudeš* sledovať vlastné záujmy,*+ak nazveš sabat svojou najväčšou radosťou, Jehovovým svätým dňom hodným úcty,+a budeš ho ctiť tak, že nebudeš sledovať vlastné záujmy a viesť prázdne reči, 14  vtedy bude Jehova tvojou najväčšou radosťoua ja ti podriadim výšiny zeme.+ Nasýtim ťa dedičstvom tvojho predka Jakoba,+lebo to povedal Jehova.“*

Poznámky pod čiarou

Al. „idete za svojím potešením“.
Druh vysokej trávy.
Dosl. „tela“.
Možno pri výsmechu alebo pri krivom obvinení.
Dosl. „tvoje kosti“.
Dosl. „prielom“.
Dosl. „odvrátiš svoju nohu od“.
Al. „svoje potešenie“.
Dosl. „Jehovove ústa“.