Izaiáš 57:1–21

  • Spravodliví a verní hynú (1, 2)

  • Duchovná prostitúcia Izraela odhalená (3 – 13)

  • Útecha pre skľúčených (14 – 21)

    • „Zlí sú ako rozbúrené more“ (20)

    • „Niet pokoja pre zlých“ (21)

57  Spravodlivý hynie,ale nikomu to neprekáža. Verní odchádzajú*+a nikto si nevšíma, že spravodlivý zomieranásledkom nešťastia.*   Nachádza však pokoj. Tí, ktorí konajú čestne, odpočívajú na svojich lôžkach.*   „Pristúpte sem,synovia čarodejnice,deti cudzoložníka a prostitútky.   Na kom sa to zabávate? Na koho si otvárate ústa? Komu vyplazujete jazyk? Či nie ste deťmi hriešnikova klamárov,+   tými, čo sa rozvášňujú medzi veľkými stromami,+pod každým košatým stromom,+a zabíjajú deti v údoliach,*+pod skalnými puklinami?   Zvolila si si* hladké kamene v údolí,*+tie sú tvojím podielom. Aj im si vylievala tekuté obete a prinášala dary.+ Mám s tým byť spokojný?*   Rozložila si si lôžko na veľkom a vysokom vrchu,+vystupovala si tam, aby si predložila obeť.+   Za dvere a zárubňu si umiestnila pamätné znamenie.* Opustila si ma a vyzliekla si sa,vystúpila si na lôžko a urobila si ho priestranným. Uzavrela si zmluvu so svojimi milencami,s ktorými si si rada líhala,+a hľadela si na pohlavný úd.*   Chodila si k Melechovi* s olejoma s množstvom voňaviek. Posielala si svojich vyslancov doďaleka,a tak si zostúpila do hrobu.* 10  Unavila si sa množstvom svojich ciest,ale nepovedala si: ‚Je to beznádejné!‘ Vždy si pozbierala sily,a preto sa nevzdávaš.* 11  Koho si sa tak desila a bála,že sa z teba stala klamárka?+ Na mňa si nepamätala,+nič si si nebrala k srdcu.+ Keďže som mlčal a nijako nezasahoval,*+nemala si zo mňa strach. 12  Odhalím tvoju ‚spravodlivosť‘+ a tvoje skutky.+ Nijako ti nepomôžu.+ 13  Keď budeš volať o pomoc,hŕby tvojich modiel ťa nezachránia.+ Vietor ich všetky odveje,vánok ich odnesie. Ale ten, kto ma robí svojím útočiskom, zdedí krajinua vezme do vlastníctva môj svätý vrch.+ 14  Bude sa hovoriť: ‚Stavajte, stavajte cestu! Pripravte ju!+ Odstráňte všetky prekážky z cesty môjho ľudu.‘“ 15  Toto hovorí Najvyšší,ktorý žije* večne+ a jeho meno je sväté:+ „Prebývam na vysokom a svätom mieste,+ale aj s tými, čo sú zdrvení a skľúčení,*aby som povzbudil skľúčenýcha vlial sily zdrveným.+ 16  Nebudem ich stále obviňovať,nebudem sa navždy hnevať,+lebo by kvôli mne zoslabol duch človeka+aj všetko, čo dýcha a čo som vytvoril. 17  Rozhneval som sa nad jeho* hriešnou honbou za nečestným ziskom,+a preto som ho udrel a v hneve som pred ním skryl svoju tvár. Ale on sa ďalej správal ako odpadlík+ a riadil sa svojím srdcom. 18  Videl som, ako sa správa,ale uzdravím ho,+ budem ho viesť+a opäť uteším* jeho+ i jeho smútiacich.“+ 19  „Vložím mu chválu na pery. Ten, kto je ďaleko, i ten, kto je blízko, získa trvalý pokoj,“+ hovorí Jehova,„a uzdravím ho.“ 20  „Ale zlí sú ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže utíšiť a jeho vody vyplavujú chaluhy a bahno. 21  Niet pokoja pre zlých,“+ hovorí môj Boh.

Poznámky pod čiarou

Al. možno „zomiera a tak uniká nešťastiu“.
Čiže zomierajú.
Čiže v hrobe.
Al. „vo vádí; v riečnych údoliach“.
Al.: „Mám sa tým upokojiť?“
Al. „vo vádí; v riečnom údolí“.
Vzťahuje sa na Sion, čiže Jeruzalem.
Zrejme išlo o nejaký modlársky symbol.
Možno to súviselo s modlárskym uctievaním.
Al. možno „ku kráľovi“.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „neunavuješ“.
Al. „a prehliadal tvoje skutky“.
Al. „býva“.
Al. „pokorní“, dosl. „ponížení v duchu“.
Zjavne sa vzťahuje na izraelský ľud.
Al. „a odškodním útechou“.