Izaiáš 51:1–23

51  Počúvajte ma, vy, ktorí sa usilujete o spravodlivosť,vy, ktorí hľadáte Jehovu. Pozrite na skalu, z ktorej ste vysekaní,na lom, z ktorého ste vykopaní.   Pozrite na svojho otca Abrahámaa na Sáru,+ ktorá vás porodila.* Keď som ho povolal, bol iba jeden,+ale potom som ho požehnal a dal som mu mnoho potomkov.+   Veď Jehova uteší Sion,+uteší všetky jeho ruiny+a jeho pustatinu zmení na Eden,+jeho púšť bude ako Jehovova záhrada.+ Zavládne v ňom radosť a veselosť,zaznie v ňom vďakyvzdanie a príjemná pieseň.+   Venuj mi pozornosť, ľud môj,pozorne ma počúvaj, národ môj.+ Veď odo mňa vyjde zákon+a svoje právo dám, aby svietilo národom.+   Moja spravodlivosť je blízko,+moja záchrana je na ceste+a moje ramená budú súdiť národy.+ Vo mňa budú dúfať ostrovy,+budú čakať na moje rameno.*   Pozdvihnite oči k nebesiama pozrite dolu na zem. Veď nebesia sa rozplynú ako dyma zem sa obnosí ako odev,jej obyvatelia zomrú ako komáre. Ale moja záchrana bude večná+a moja spravodlivosť nikdy nezlyhá.*+   Počúvajte ma, vy, ktorí poznáte spravodlivosť,ľud, ktorý v srdci nosí môj zákon.*+ Nebojte sa posmechu smrteľníkova nemajte strach z ich urážok.   Veď moľa ich zožerie ako odev,šatová moľa* ich zožerie ako vlnu.+ Ale moja spravodlivosť bude trvať večnea moja záchrana po všetky generácie.“+   Prebuď sa, prebuď sa! Odej sa mocou,Jehovovo rameno!+ Prebuď sa ako za dávnych dní, ako za minulých generácií. Nebol si to ty, kto rozdrvil Rahaba,*+kto prebodol morského netvora?+ 10  Nebol si to ty, kto vysušil more, vody ohromnej hĺbky,+kto z morských hlbín urobil cestu, aby ňou prešli vykúpení?+ 11  Jehovovi vykúpení sa vrátia.+ Prídu na Sion s radostným volaním,+ovenčení nekonečnou radosťou.+ Zmocní sa ich radosť a veselosťa zármutok a vzdychanie ich opustí.+ 12  „Ja som ten, kto vás utešuje.+ Prečo sa bojíš smrteľníka, ktorý zomrie,+syna človeka, ktorý uschne ako tráva? 13  Prečo si zabudol na Jehovu, svojho Tvorcu,+ktorý roztiahol nebesia+ a položil základy zeme? Celý deň si sa desil zúrivého hnevu utláčateľa,*akoby ťa mohol zničiť. Ale kde je dnes jeho hnev? 14  Ten, čo sa hrbil v reťaziach, bude onedlho oslobodený.+ Nezomrie a neodíde do jamyani hladovať nebude. 15  Ale ja som Jehova, tvoj Boh,ktorý vzdúva more, až jeho vlny burácajú.+ Moje meno je Jehova vojsk.+ 16  Do úst ti vložím svoje slováa ukryjem ťa v tieni svojej ruky,+aby som zriadil nebesia, položil základy zeme+a povedal Sionu: ‚Ty si môj ľud.‘+ 17  Prebuď sa, prebuď sa, povstaň, jeruzalemská dcéra,+ty, ktorá si vzala z Jehovovej ruky pohár jeho hnevua pila si z neho. Do dna si vypila tú čašu, od ktorej sa tackáš.+ 18  Nikto ťa nevedie, ani jeden zo synov, ktorých si porodila,nikto zo všetkých synov, ktorých si vychovala, ťa nedrží za ruku. 19  Tieto dve veci zažiješ: skazu a ničenie, hlad a meč!+ Kto bude s tebou súcitiť? Kto ťa uteší?+ 20  Tvoji synovia omdleli,+ležia na rohoch všetkých ulícako divé ovce chytené do pasce. Zasiahol ich Jehovov hnev, naplno pocítili karhanie tvojho Boha.“ 21  Preto počúvaj, prosím,žena utrápená a opitá, ale nie vínom: 22  Toto hovorí tvoj Pán, Jehova, tvoj Boh, ktorý bráni svoj ľud: „Vezmem ti z ruky pohár, od ktorého sa tackáš,+tú čašu, môj pohár hnevu. Už z neho nikdy nebudeš piť.+ 23  Dám ho do ruky tvojich trýzniteľov,+ktorí ti hovorili: ‚Skloň sa, aby sme prešli!‘ A ty si im nastavila chrbát, aby po ňom prešliako po zemi, ako po ulici.“

Poznámky pod čiarou

Al. „priviedla na svet v pôrodných bolestiach“.
Al. „na moju moc“.
Al. „nebude otrasená“.
Al. „poučenie“.
Al. možno „červ“.
Al. „toho, kto ťa zvieral“.