Izaiáš 49:1–26

  • Jehova povoláva svojho služobníka (1 – 12)

    • „Svetlo pre národy“ (6)

  • Jehova utešuje Izrael (13 – 26)

49  Počúvajte ma, ostrovy,dávajte pozor, ďaleké národy.+ Jehova ma povolal, skôr ako som sa narodil.*+ Ešte kým som bol v matkinom lone, oznámil moje meno.   Z môjho jazyka urobil ostrý meč,ukryl ma v tieni svojej ruky.+ Urobil zo mňa naostrený šíp,skryl ma vo svojom tulci.   Povedal mi: „Si môj služobník, Izrael,+na tebe ukážem svoju slávu.“+   Ale ja som povedal: „Nadarmo som sa namáhal,svoju silu som vynakladal zbytočne, pre nič. Mňa však posúdi Jehova,*odmení* ma môj Boh.“+   Jehova, ktorý ma formoval za svojho služobníka už od matkinho lona,teraz povedal, aby som k nemu priviedol späť Jakoba,aby som k nemu zhromaždil Izrael.+ Budem v Jehovových očiach oslávenýa môj Boh sa stane mojou silou.   A povedal: „Nie si len mojím služobníkom,aby si obnovil Jakobove kmenea priviedol späť zachránených z Izraela. Urobil som ťa aj svetlom pre národy,+aby moja záchrana siahala až do najvzdialenejších končín zeme.“+  Toto hovorí Jehova, Vykupiteľ Izraela, jeho Svätý,+ tomu, ktorý je opovrhovaný,+ ku ktorému má národ odpor, služobníkovi vládcov: „Králi uvidia a povstanúa kniežatá sa pokloniaz úcty k Jehovovi, ktorý je verný,+k Svätému Izraela, ktorý si ťa vyvolil.“+   Toto hovorí Jehova: „Keď prišiel čas, aby som ti prejavil priazeň, vypočul som ťa+a v deň záchrany som ti pomohol.+ Ochraňoval som ťa, aby som ťa urobil zmluvou medzi mnou a ľuďmi,+aby si obnovil krajinu,aby si vrátil môjmu ľudu spustnuté dedičstvá,+   aby si povedal väzňom: ‚Vyjdite!‘+a tým, ktorí sú v tme:+ ‚Ukážte sa!‘ Budú sa pásť popri cestách,ich pastviny budú pri všetkých vyšliapaných chodníkoch.* 10  Nebudú hladní ani smädní+a horúčava ani slnko ich nespáli,+lebo ich povedie ten, ktorý má s nimi súcit,+a privedie ich k prameňom vôd.+ 11  Všetky svoje vrchy zmením na cestya moje cesty budú vyvýšené.+ 12  Pozrite, títo prichádzajú zďaleka,+títo od severu a od západua títo z krajiny Sinim.“+ 13  Radostne volajte, nebesia, a teš sa, zem,+nech sa vrchy rozveselia a kričia od radosti.+ Veď Jehova utešil svoj ľud+a zľutoval sa nad svojimi strápenými.+ 14  Ale Sion hovoril: „Jehova ma opustil,+ Jehova na mňa zabudol.“+ 15  Môže matka zabudnúť na svoje dieťa, ktoré dojčí? Nemá súcit so synom, ktorého porodila? Aj keby žena zabudla, ja na teba nikdy nezabudnem.+ 16  Pozri, vyryl som si ťa do dlaní,tvoje hradby sú stále predo mnou. 17  Tvoji synovia sa ponáhľajú späť,tí, čo ťa búrali a ničili, od teba odídu. 18  Zdvihni zrak a rozhliadni sa. Všetci sa zhromažďujú,+prichádzajú k tebe. „Akože žijem,“ vyhlasuje Jehova,„všetkých si ich oblečieš ako ozdobu,pripneš si ich ako nevesta. 19  Hoci boli tvoje miesta spustošené a zničené a tvoja krajina ležala v troskách,+teraz bude pre obyvateľov príliš tesná+a tí, ktorí ťa hltali,+ budú ďaleko.+ 20  Synovia, ktorí sa narodili, keď si prišla o deti, ti povedia: ‚Je mi tu príliš tesno. Urob mi miesto, aby som mal kde bývať.‘+ 21  Povieš si: ‚Kto je ich otcom? Veď som bezdetná a neplodná,odvedená do vyhnanstva a uväznená. A kto ich vychoval?+ Ostala som sama,+tak kde sa vzali?‘“+ 22  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Zdvihnem ruku k národom,dám znamenie* národom a zvolám ich.+ Tvojich synov ti prinesú v náručía tvoje dcéry ponesú na pleciach.+ 23  Králi budú tvojimi pestúnmi+a ich kňažné tvojimi dojkami. Budú sa ti klaňať až po zem,+budú lízať prach z tvojich nôh.+ A spoznáš, že som Jehova. Tí, ktorí vo mňa dúfajú, sa nesklamú.“+ 24  Môže niekto obrať mocného muža o zajatcov? Môže niekto oslobodiť zajatcov z rúk tyrana? 25  Ale toto hovorí Jehova: „Áno, aj mocného muža oberú o zajatcov+a tí, ktorých zajal tyran, budú oslobodení.+ Stanem sa odporcom tvojich odporcov+a tvojich synov zachránim. 26  Tvojim utláčateľom dám jesť ich vlastné mäso,opijú sa svojou krvou ako sladkým vínom. A všetci ľudia* spoznajú, že som Jehova,+tvoj Záchranca+ a tvoj Vykupiteľ,+Jakobov mocný Boh.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „z lona“.
Al. „Jehova sa ma zastane“.
Al. „vyplatí“.
Al. možno „na všetkých holých kopcoch“.
Al. „vztýčim signálny stĺp“.
Dosl. „každé telo“.