Izaiáš 48:1–22

48  Počúvajte, Jakobovi potomkovia,vy, ktorí sa nazývate menom Izrael+a pochádzate z Júdu,*vy, ktorí prisaháte na Jehovovo meno+a chválite Boha Izraela,ale nie v pravde a spravodlivosti.+   Hovoríte, že ste občanmi svätého mesta,+a spoliehate sa na Boha Izraela,+ktorého meno je Jehova vojsk.   „Predošlé* veci som vám oznámil už dávno,vyšli z mojich úst,ohlásil som ich.+ Konal som náhle a stali sa.+   Keďže som vedel, aký si tvrdohlavý,že tvoja šija je zo železa a tvoje čelo z medi,+   všetko som ti povedal dlho dopredu. Skôr ako sa to stalo, dal som ti to vedieť,aby si nemohol povedať: ‚Urobila to moja modla,moja drevená a kovová modla to prikázala.‘   Všetko si to videl a počul. Nebudeš* to oznamovať?+ Odteraz ti budem hovoriť nové veci,+prísne strážené tajomstvá, o ktorých si nevedel.   Stvoril som ich len teraz, nie dávno. Predtým si o nich nepočul,aby si nemohol povedať: ‚Už o tom viem.‘   Nepočul si o tom+ ani si nevedel,v minulosti boli tvoje uši zavreté. Viem, že si veľký zradca+a od narodenia ťa volajú previnilec.+   Ale kvôli svojmu menu zadržím svoj hnev+a kvôli svojej sláve sa ovládnema nezničím ťa.+ 10  Prečistil som ťa, ale nie ako striebro,+vyskúšal som ťa* v taviacej peci trápenia.+ 11  Kvôli sebe, kvôli sebe budem konať,+veď ako by som mohol dopustiť, aby som bol znesvätený?+ Nikomu inému nedám svoju slávu.* 12  Počúvaj ma, Jakob, počúvaj, Izrael, ktorého som povolal. Som stále ten istý.+ Som prvý a som aj posledný.+ 13  Moja ruka položila základy zeme,+moja pravica roztiahla nebesia.+ Keď na ne zavolám, hneď sa postavia do pozoru. 14  Všetci sa zhromaždite a počúvajte. Kto z bohov* oznámil tieto veci? Ten, ktorého Jehova miluje,+urobí s Babylonom to, čo je jeho vôľou,+a jeho rameno doľahne na Chaldejcov.+ 15  Ja sám som prehovoril a povolal som ho.+ Priviedol som ho a jeho cesta bude úspešná.+ 16  Pristúpte ku mne a počúvajte. Už od začiatku som nehovoril utajene.+ Bol som tam od chvíle, keď sa to začalo diať.“ A teraz Zvrchovaný Pán Jehova poslal mňa a svojho ducha.* 17  Toto hovorí Jehova, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela:+ „Ja, Jehova, som tvoj Boh,vyučujem ťa na tvoj úžitok,+vediem ťa po ceste, ktorou máš ísť.+ 18  Keby si tak poslúchal moje prikázania!+ Tvoj pokoj by bol ako rieka+a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.+ 19  Tvojho potomstva* by bolo ako pieskua tvojich potomkov ako jeho zrniek.+ Ich meno by nikdy nebolo zotreté ani zničené.“ 20  Vyjdite z Babylona!+ Utečte od Chaldejcov! Oznamujte to s radostným volaním! Ohlasujte to!+ Rozšírte to do najvzdialenejších končín zeme,+hovorte: „Jehova vykúpil svojho služobníka Jakoba.+ 21  Netrpeli smädom, keď ich viedol pustatinami.+ Vyviedol pre nich vodu zo skaly,rozštiepil skalu a vytryskla voda.“+ 22  „Niet pokoja pre zlých,“ hovorí Jehova.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „z vôd Júdu“.
Dosl. „Prvé“.
Dosl. „Nebudete“.
Al. možno „vybral som si ťa“.
Al.: „S nikým sa nebudem deliť o svoju slávu.“
Dosl. „z nich“.
Al. „mňa so svojím duchom“.
Dosl. „semena“.