Izaiáš 47:1–15

47  Zostúp a sadni si do prachu,panna, babylonská dcéra.+ Sadni si na zem, kde nie je trón,+dcéra Chaldejcov. Už nikdy ťa nebudú volať jemnou a rozmaznávanou.   Vezmi ručný mlyn a nameľ múku. Zdvihni závoj. Vyzleč si sukňu, odhaľ nohy,prebroď rieky.   Tvoja nahota sa ukáže,tvoja hanba bude odhalená. Vykonám pomstu+ a nikto mi v tom nezabráni.*   „Ten, ktorý nás vykupuje,je Svätý Izraela. Jeho meno je Jehova vojsk.“+   Seď mlčky, ponor sa do tmy,dcéra Chaldejcov,+už ťa nenazvú paňou* kráľovstiev.+   Rozhneval som sa na svoj ľud+a znesvätil som svoje dedičstvo.+ Vydal som ti ich do rúk,+ale ty si s nimi nemala zľutovanie.+ Aj na starcov si naložila ťažké bremeno.+   Hovorila si: „Navždy budem paňou,* naveky.“+ Nevzala si si to k srdcu,nemyslela si na to, ako sa to skončí.   Teraz počúvaj, ty milovníčka rozkoší,+ktorá si sedíš v bezpečí a hovoríš si: „Som len ja a nikto viac.+ Nebudem vdovoua nezažijem stratu detí.“+   Náhle, v jednom dni, ťa postihnú obe tieto veci:+ strata detí i vdovstvo. Zasiahnu ťa naplno+pre* tvoje mnohé čary, pre všetky tvoje mocné zaklínadlá.+ 10  Spoliehala si sa na svoje zlo,hovorila si: „Nikto ma nevidí.“ Tvoja múdrosť a poznanie ťa zviedli na scestiea hovoríš si: „Som len ja a nikto viac.“ 11  Ale príde na teba pohromaa žiadnym kúzlom ju nezastavíš.* Postihne ťa nešťastie a nebudeš ho môcť odvrátiť. Z ničoho nič na teba príde skaza, akú si doteraz nezažila.+ 12  Len pokračuj so svojimi zaklínadlami a mnohými čarami,+ktorými si sa tak zamestnávala od mladosti. Možno ti pomôžu,možno niekoho vystrašíš. 13  Unavila si sa množstvom svojich radcov. Nech prídu a zachránia ťatí, čo uctievajú nebesia,* pozorujú hviezdy+a pri každom novmesiaci oznamujú,čo sa ti stane. 14  Sú ako strnisko,spáli ich oheň,nezachránia sa z moci plameňa. Nebudú to uhlíky na zahriatie,nebude to oheň, pri ktorom sa dá posedieť. 15  Tak pochodíš so svojimi zaklínačmi,s ktorými si sa od mladosti namáhala. Budú blúdiť a roztratia sa každý iným smerom.* Nikto ťa nezachráni.+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „a s nikým sa nestretnem láskavo“.
Al. „kráľovnou“.
Al. „kráľovnou“.
Al. možno „napriek“.
Al. „a nebudeš ju vedieť zažehnať čarami“.
Al. možno „tí, čo rozdeľujú nebesia; astrológovia“.
Dosl. „do svojho kraja“.