Izaiáš 45:1–25

  • Kýros je pomazaný, aby dobyl Babylon (1 – 8)

  • Hlina sa nemá hádať s Hrnčiarom (9 – 13)

  • Ľudia z iných národov sa pridajú k Izraelu (14 – 17)

  • Boh je dôveryhodný; svedčí o tom stvorenie a jeho vyhlásenia (18 – 25)

    • Zem bola stvorená, aby bola obývaná (18)

45  Toto hovorím ja, Jehova, svojmu pomazanému, Kýrovi,+ktorého som chytil za pravú ruku,+aby som mu podrobil národy+a odzbrojil* kráľov,aby som pred ním otvoril dvojkrídlové dvere,takže brány nebudú zavreté:   „Pôjdem pred tebou+a vyrovnám kopce. Medené brány rozbijema železné závory posekám.+   Vydám ti poklady uložené v tme,poklady ukryté v tajných skrýšach,+aby si spoznal, že ja som Jehova,Boh Izraela, ktorý ťa volá tvojím menom.+   Kvôli svojmu služobníkovi Jakobovi, kvôli Izraelovi, svojmu vyvolenému,ťa volám tvojím menom. Dávam ti čestné meno, hoci si ma nepoznal.   Ja som Jehova a niet nikoho iného. Okrem mňa nie je žiadny Boh.+ Posilním* ťa, hoci si ma nepoznal,   aby od východu až po západľudia spoznali,že nie je nikto okrem mňa.+ Ja som Jehova a niet nikoho iného.+   Tvorím svetlo+ i tmu,+pôsobím pokoj+ i nešťastie.+ Ja, Jehova, konám všetky tieto veci.   Nebesia, zošlite zhora dážď,+nech sa z oblakov leje spravodlivosť. Nech sa otvorí zem a prinesie bohatú úrodu záchrany a spolu s ňou nech vypučí spravodlivosť.+ Ja, Jehova, som to stvoril.“   Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom!* Veď je len hlineným črepommedzi inými hlinenými črepmi na zemi. Povie hlina Hrnčiarovi:* „Čo robíš?“+ Povie tvoj výrobok: „On nemá ruky“?* 10  Beda tomu, kto hovorí otcovi: „Koho si to splodil?“ a žene: „Koho to privádzaš na svet?“* 11  Toto hovorí Jehova, Svätý Izraela+ a jeho Tvorca: „Chcete sa so mnou prieť o tom, čo príde? Chcete mi prikazovať, čo mám urobiť so svojimi synmi+ a s dielom svojich rúk? 12  Ja som urobil zem+ a stvoril som na nej človeka.+ Svojimi rukami som roztiahol nebesia+a vydávam rozkazy celému ich vojsku.“+ 13  „Vzbudil som tohto muža, lebo som spravodlivý,+a urovnám všetky jeho cesty. To on postaví moje mesto+a prepustí mojich vyhnancov,+ ale nie za peniaze ani za úplatok,“+ hovorí Jehova vojsk. 14  Toto hovorí Jehova: „Zisk* Egypta, tovar* Etiópie a Sabejci, urastení muži,prídu k tebe a budú tvoji. Pôjdu za tebou v okovách,prídu a poklonia sa ti,+s úctou ti povedia: ‚Boh je určite s tebou+a nikto iný nie je, nie je iný Boh.‘“ 15  Naozaj, ty si Boh, ktorý sa skrýva,Boh Izraela, Záchranca.+ 16  Všetci budú zahanbení a pokorení,všetci výrobcovia modiel odídu s hanbou.+ 17  Ale Jehova zachráni Izrael večnou záchranou.+ Nikdy nebudete zahanbení ani pokorení.+ 18  Veď toto hovorí Jehova,Stvoriteľ nebies,+ pravý Boh,ktorý stvoril zem, ktorý ju urobil a upevnil,+ktorý ju nestvoril zbytočne,* ale na to, aby bola obývaná:+ „Ja som Jehova a niet nikoho iného. 19  Nehovoril som v úkryte,+ na tmavom mieste zeme,nepovedal som Jakobovmu potomstvu:* ‚Hľadajte ma zbytočne.‘ Ja som Jehova, hovorím, čo je spravodlivé, vyhlasujem, čo je pravdivé.+ 20  Zhromaždite sa a príďte, utečenci z národov,spoločne pristúpte.+ Tí, čo nosia svoje drevené modlya modlia sa k bohu, ktorý ich nemôže zachrániť, nič nevedia.+ 21  Hovorte a predložte svoj prípad. Poraďte sa spolu. Kto to už dávno predpovedala oddávna to oznamoval? Nebol som to ja, Jehova? Okrem mňa nie je iný Boh,spravodlivý Boh a Záchranca.+ Okrem mňa nie je žiadny iný.+ 22  Obráťte sa ku mne a zachráňte sa,+ všetky končiny zeme,lebo ja som Boh a niet nikoho iného.+ 23  Prisahal som sám na seba,z mojich úst vyšlo pravdivé slovoa nevezmem ho späť:+ Každé koleno predo mnou pokľaknea každý jazyk mi bude prisahať vernosť+ 24  slovami: ‚Len v Jehovovi je pravá spravodlivosť a moc. Všetci, ktorí proti nemu zúrili, prídu pred neho s hanbou. 25  Celé potomstvo* Izraela pochopí, že slúžiť Jehovovi bolo správne,+a budú sa pýšiť tým, čo pre nich urobil.‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „odpásal boky“.
Dosl. „Opášem“.
Al. „s tým, ktorý ho vyformoval“.
Al. „tomu, ktorý ju vyformoval“.
Al. možno: „Povie hlina: ‚Tvoj výrobok nemá držadlá‘?“
Al.: „Čo to rodíš v pôrodných bolestiach?“
Al. možno „Robotníci“.
Al. možno „obchodníci“.
Al. možno „aby bola pustá“.
Dosl. „semenu“.
Dosl. „semeno“.