Izaiáš 43:1–28

43  A teraz toto hovorí Jehova,ten, ktorý ťa stvoril, Jakob, ten, ktorý ťa vytvoril, Izrael:+ „Neboj sa, lebo som ťa vykúpil.+ Zavolal som ťa po mene,si môj.   Keď budeš prechádzať vodami, budem s tebou,+keď budeš prechádzať riekami, nezaplavia ťa.+ Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa,plameň ťa nespáli.   Lebo ja som Jehova, tvoj Boh,Svätý Izraela, tvoj Záchranca. Ako výkupné som dal za teba Egypt,namiesto teba Etiópiu a Sebu.   Pretože si drahocenný v mojich očiach,+vážim si ťa a milujem ťa.+ Preto dám za teba ľudí,národy vymením za tvoj život.   Neboj sa, veď som s tebou.+ Z východu privediem tvojich potomkov*a zhromaždím ťa od západu.+   Severu poviem: ‚Vydaj ich!‘+a juhu: ‚Nezadržiavaj ich. Priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry z končín zeme,+   každého, kto nosí moje meno+a koho som stvoril na svoju slávu,koho som vytvoril a urobil.‘+   Vyveď ľud, ktorý je slepý, hoci má oči,a ktorý je hluchý, hoci má uši.+   Nech sa všetky národy zídu na jedno miesto,nech sa zhromaždia.+ Môže to povedať niektorý z ich bohov? Oznámia nám prvé veci?*+ Nech predvedú svojich svedkov a dokážu, že majú pravdu,alebo nech iní počúvajú a povedia: ‚Je to pravda!‘“+ 10  „Ste moji svedkovia,“+ vyhlasuje Jehova,„môj služobník, ktorého som si vyvolil,+aby ste ma poznali a verili vo mňa*a pochopili, že som stále ten istý.+ Predo mnou nebol vytvorený nijaký Boha ani po mne nebude.+ 11  Ja, ja som Jehova+ a okrem mňa nie je iný záchranca.“+ 12  „Ja som oznamoval, čo urobím, zachraňoval som vás a dával som vám to vedieť,keď medzi vami nebol nijaký cudzí boh.+ Vy ste moji svedkovia,“ vyhlasuje Jehova, „a ja som Boh.+ 13  Som stále ten istý+a nikto mi z ruky nič nevytrhne.+ Kto mi zabráni, aby som konal?“+ 14  Toto hovorí Jehova, váš Vykupiteľ,+ Svätý Izraela:+ „Kvôli vám pošlem vojsko do Babylona, strhnem závory brán+a Chaldejci na lodiach budú kvíliť.+ 15  Ja som Jehova, váš Svätý,+ Stvoriteľ Izraela,+ váš Kráľ.“+ 16  Toto hovorí Jehova,ktorý otvára cestu cez morea chodník cez dravé vody,+ 17  ktorý vyvádza bojový voz a koňa,+vojsko a udatných bojovníkov: „Ľahnú a nevstanú.+ Budú uhasení ako knôt, dotlejú.“ 18  „Nespomínajte na dávne veci,nevracajte sa k tomu, čo bolo. 19  Pozrite, robím niečo nové,+už sa to objavuje. Nevidíte to? V pustatine urobím cestu+a púšť zavodním riekami.+ 20  Aj divá zver mi prejaví úctu,šakaly a pštrosy,lebo privediem vodu do pustatiny,zavodním púšť riekami,+aby som dal piť svojmu ľudu, svojmu vyvolenému,+ 21  ľudu, ktorý som si vytvoril,aby o mne rozprával chválu.+ 22  Ale ty, Jakob, si ma nevzýval,+ty, Izrael, si bol zo mňa unavený.+ 23  Nenosil si mi ovce na zápalné obete,nectil si ma obeťami. Nenútil som ťa, aby si mi priniesol dar,ani som ťa nezaťažoval pálením kadidla.+ 24  Nekupoval si mi voňavú trstinua nelahodil si mi tukom svojich obetí.+ Zaťažoval si ma svojimi hriechmi,unavoval si ma svojimi previneniami.+ 25  Ja, ja som ten, kto vymazáva tvoje priestupky*+ kvôli sebe samému,+a na tvoje hriechy nebudem spomínať.+ 26  Ak som na niečo zabudol, pripomeň mi to, súďme sa spolu. Povedz, ako to vidíš ty, a dokáž, že si v práve. 27  Tvoj prvý predok zhrešila tvoji hovorcovia* sa proti mne vzbúrili.+ 28  Preto znesvätím kniežatá svätého miesta a Jakoba vydám na zničenie,Izrael vystavím potupe.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „tvoje semeno“.
Možno ide o veci, ktoré sa stanú v najbližšej budúcnosti.
Al. „a dôverovali mi“.
Al. „buričské skutky“.
Pravdepodobne ide o učiteľov Zákona.