Izaiáš 42:1–25

  • Boží služobník a jeho poverenie (1 – 9)

    • „Ja som Jehova, to je moje meno“ (8)

  • Nová pieseň na Jehovovu chválu (10 – 17)

  • Izrael je slepý a hluchý (18 – 25)

42  Toto je môj služobník,+ má moju podporu,môj vyvolený,+ z ktorého mám radosť!*+ Zoslal som naňho svojho ducha,+prinesie národom právo.+   Nebude kričať, nebude hlasno hovoriť,na uliciach nebude počuť jeho hlas.+   Nalomenú trstinu nedolomía hasnúci knôt nezahasí.+ Bude verný a nastolí právo.+   Nezoslabne ani sa nenalomí, kým nenastolí právo na zemi.+ Na jeho zákon* čakajú ostrovy.   Toto hovorí Jehova, pravý Boh,ktorý stvoril nebo a roztiahol ho,+ktorý vytvoril zem a všetko, čo je na nej,+ktorý dáva dych ľuďom+a ducha tým, ktorí po nej chodia:+   „Ja, Jehova, som konal spravodlivo a povolal som ťa,vzal som ťa za ruku. Budem ťa chrániť a urobím ťa zmluvou medzi mnou a ľuďmi+a svetlom pre národy,+   aby si otvoril oči slepým,+vyviedol väzňov zo žalára,z väzenia vyslobodil tých, čo sedia v tme.+   Ja som Jehova, to je moje meno. Nikomu inému nedám svoju slávu*ani svoju chválu modlám.+   Veci, ktoré som dávno predpovedal, sa splnili. Teraz oznamujem nové veci. Skôr ako sa objavia, poviem vám o nich.“+ 10  Vy, čo sa plavíte po mori, aj všetko, čo ho napĺňa,ostrovy a ich obyvatelia,+spievajte Jehovovi novú pieseň,+spievajte mu chvály z najvzdialenejších končín zeme.+ 11  Nech pustatina a jej mestái tábory, kde býva Kedár,+ hlasno volajú.+ Nech jasajú obyvatelia skalnatých oblastí,z vrcholkov vrchov nech radostne volajú. 12  Nech vzdávajú Jehovovi česťa chvália ho na ostrovoch.+ 13  Jehova vyjde ako mocný muž,+rozhorlí sa ako bojovník.+ Zvolá, spustí bojový pokrik,dokáže, že je mocnejší ako jeho nepriatelia.+ 14  Povie: „Dlho som bol ticho,mlčal som, ovládal som sa. Ale teraz budem ťažko dýchať, stonať a lapať po dychuako žena pri pôrode. 15  Spustoším vrchy a kopce,vysuším všetku ich zeleň. Rieky premením na ostrovy*a jazerá* vysuším.+ 16  Slepých povediem cestou, ktorú nepoznajú,+budem ich viesť po neznámych chodníkoch.+ Tmu pred nimi zmením na svetlo+a kopcovitú krajinu na rovinu.+ To všetko pre nich urobím. Neopustím ich.“ 17  Tí, čo dôverujú modlám,tí, čo hovoria sochám: „Vy ste naši bohovia,“ustúpia a budú veľmi zahanbení.+ 18  Počúvajte, hluchí! Otvorte oči, aby ste videli, vy slepí!+ 19  Kto je slepý, ak nie môj služobník,a kto je taký hluchý ako posol, ktorého posielam? Kto je taký slepý ako ten, ktorého som odmenil,taký slepý ako Jehovov služobník?+ 20  Vidíš mnohé veci, ale nevšímaš si ich. Počuješ, ale nepočúvaš.+ 21  Jehova kvôli svojej spravodlivostis radosťou vyvýšil zákon* a urobil ho slávnym. 22  Ale tento ľud je olúpený a vydrancovaný,+všetci sú uväznení v jaskyniach a poschovávaní vo väzniciach.+ Keď ich brali ako svoju korisť, nikto ich nezachránil.+ Keď ich odvádzali, nikto nepovedal: „Vráť ich!“ 23  Kto z vás bude počúvať? Kto tomu bude venovať pozornosť a poučí sa do budúcnosti? 24  Kto vydal Jakoba za korisťa Izrael plieniteľom? Nebol to Jehova, proti ktorému hrešili? Nechceli kráčať po jeho cestácha neposlúchali jeho zákony.*+ 25  Preto na nich vylieval svoju zúrivosť,svoj hnev a hrôzy vojny.+ Plamene vojny pohlcovali všetko okolo nich, ale oni si to nevšímali,+spaľovali ich, ale oni si to nevzali k srdcu.+

Poznámky pod čiarou

Al. „ktorého schválila moja duša“.
Al. „poučenie“.
Al. „S nikým sa nebudem deliť o svoju slávu“.
Al. „na brehy“.
Dosl. „trstinové jazerá“.
Al. „poučenie“.
Al. „poučenie“.