Izaiáš 40:1–31

 • Útecha pre Boží ľud (1 – 11)

  • „Niekto volá v pustatine“ (3 – 5)

 • Bohu sa nikto nevyrovná (12 – 31)

  • Národy sú ako kvapka z vedra (15)

  • Boh býva nad „kruhom zeme“ (22)

  • Každú hviezdu volá po mene (26)

  • Boh sa nikdy nevyčerpá (28)

  • „Tí, ktorí dúfajú v Jehovu, znovu získajú silu“ (29 – 31)

40  „Utešujte, utešujte môj ľud,“ hovorí váš Boh.+   „Hovorte k srdcu* Jeruzalemaa oznámte mu, že jeho nútená práca sa skončila,že jeho previnenie je splatené.+ Jehova ho v plnej miere* potrestal za všetky jeho hriechy.“+   Niekto volá v pustatine: „Vyčistite* Jehovovu cestu!+ Vyrovnajte v pustatine cestu+ pre nášho Boha.+   Nech sa každé údolie zdvihnea každý vrch a kopec zníži. Kopcovitá krajina nech sa vyrovná,hornatá krajina nech sa stane rovinou.+   Zjaví sa Jehovova sláva+a uvidia ju všetci ľudia,*+lebo to povedal Jehova.“*   Počúvaj! Ktosi hovorí: „Volaj!“ A druhý sa pýta: „Čo mám volať?“ „Všetci ľudia sú* ako tráva. Všetka ich verná láska je ako poľný kvet.+   Tráva uschnea kvet zvädne,+keď na ne zaveje Jehovov dych.*+ Je to tak, ľudia sú len tráva.   Tráva uschnea kvet zvädne,ale slovo nášho Boha je večné.“+   Vystúp na vysoký vrch,žena prinášajúca dobrú správu Sionu.+ Volaj silným hlasom,žena prinášajúca dobrú správu Jeruzalemu. Hlasno volaj, neboj sa. Oznám judským mestám: „Tu je váš Boh.“+ 10  Zvrchovaný Pán Jehova príde s veľkou mocoua jeho rameno bude preňho vládnuť.+ S ním je odmena, ktorú dáva,a pred ním je mzda, ktorú platí.+ 11  Bude sa starať o* svoje stádo ako pastier.+ Zozbiera jahňatáa ponesie ich v náručí. Nežne povedie tie, ktoré dojčia svoje mladé.+ 12  Kto odmeral vody dlaňou+a zmeral nebesia piaďou?* Kto vsypal zemský prach do nádoby,*+kto odvážil vrchya pahorky na váhach? 13  Kto zmeral* Jehovovho duchaa kto je jeho radcom, aby ho poučoval?+ 14  S kým sa radil, aby niečo pochopil,a kto ho učí, čo je cesta práva? Kto mu odovzdáva vedomostia kto mu dáva poznať pravú múdrosť?*+ 15  Veď národy sú preňho ako kvapka z vedra,považuje ich za povlak prachu na váhach.+ Ostrovy dvíha ako jemný prach. 16  Ani všetky stromy Libanonu nestačia na udržanie ohňaa jeho divé zvieratá nestačia na zápalnú obeť. 17  Všetky národy sú pred ním, akoby ani neboli,+považuje ich za nič, za neskutočnosť.+ 18  Ku komu pripodobníte Boha?+ Čomu sa podľa vás podobá?+ 19  Remeselník odleje modlu,zlatník ju pokryje zlatom+a ozdobí ju striebornými retiazkami. 20  Iný si vyberie strom, aby ho predložil ako obeť,+strom, ktorý nie je práchnivý. Vyhľadá zručného remeselníka,aby vytesal sochu, ktorá nespadne.+ 21  Neviete to? Nepočuli ste o tom? Nehovorí sa vám to od začiatku? Nerozumiete tomu, čo je zjavné od položenia základov zeme?+ 22  Je ten, ktorý býva nad kruhom* zeme,+ktorej obyvatelia sú ako kobylky. Rozťahuje nebesia ako jemnú látkua rozprestiera ich ako stan na bývanie.+ 23  Zosadzuje panovníkova sudcovia* zeme sú preňho nič. 24  Sotva boli zasadení,sotva boli zasiati,sotva sa stihli zakoreniťa už sú odviati a vysychajú,vietor ich odnáša ako plevy.+ 25  „Ku komu ma prirovnáte? Kto mi je rovný?“ pýta sa Svätý. 26  „Zdvihnite oči a pozrite na nebo. Kto stvoril všetky tie hviezdy?+ Ten, ktorý ich vyvádza ako vojsko, počíta ich jednu po druheja každú volá po mene.+ Jeho moc* je taká nesmierna a sila taká úžasná,+že ani jedna z nich nechýba. 27  Jakob, prečo hovoríš, a ty, Izrael, prečo tvrdíš: ‚Jehova nevidí, čo prežívam,Boh si nevšíma krivdy, ktoré znášam‘?+ 28  Nevieš to? Nepočul si o tom? Jehova, Stvoriteľ všetkého, čo je na zemi, je Bohom naveky.+ Nikdy sa nevyčerpá ani neunaví,+jeho múdrosť* je nepreskúmateľná.*+ 29  Unavenému vlieva silua vyčerpaného* dokáže posilniť.+ 30  Chlapci sa unavia a vyčerpajúa mladí muži sa potknú a spadnú, 31  ale tí, ktorí dúfajú v Jehovu, znovu získajú silu. Vznesú sa na krídlach ako orly.+ Budú bežať a nevyčerpajú sa,budú kráčať a neunavia sa.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „utešujúco“.
Al. „dvojnásobne“.
Al. „Pripravte“.
Dosl. „každé telo“.
Dosl. „Jehovove ústa“.
Dosl. „Všetko telo je“.
Al. „duch“.
Al. „Bude pásť“.
Vzdialenosť medzi palcom a malíčkom roztiahnutej dlane, asi 22 cm. Pozri dodatok B14.
Al. „do odmernej nádoby“.
Al. možno „pochopil“.
Al. „porozumenie“.
Al. „guľou“.
Al. „vládcovia“.
Al. „dynamická energia“.
Al. „porozumenie“.
Al. „je nad ľudské chápanie“.
Al. „človeka bez dynamickej energie“.