Izaiáš 39:1–8

39  V tom čase babylonský kráľ Merodach-Baladán, Baladánov syn, poslal Ezechiášovi listy a dar,+ lebo počul, že Ezechiáš bol chorý a uzdravil sa.+  Ezechiáš s radosťou prijal poslov* a ukázal im svoju klenotnicu+ – striebro, zlato, balzamový olej a iné vzácne oleje, celú svoju výzbroj a všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo nič, čo by im Ezechiáš vo svojom paláci a v celom svojom panstve neukázal.  Potom prišiel za kráľom Ezechiášom prorok Izaiáš a spýtal sa: „Čo hovorili tí muži? Odkiaľ prišli?“ Ezechiáš odpovedal: „Prišli z ďalekej krajiny, z Babylona.“+  „A čo videli v tvojom paláci?“ spýtal sa potom. „Videli všetko,“ odpovedal Ezechiáš, „nebolo nič, čo by som im vo svojich pokladniciach neukázal.“  Nato Izaiáš povedal Ezechiášovi: „Počuj slovo Jehovu vojsk:  ‚Prichádzajú dni, keď všetko, čo je v tvojom paláci a čo až doteraz nahromadili tvoji predkovia, bude odnesené do Babylona. Nezostane tu nič,‘+ hovorí Jehova.+  ‚I niektorých z tvojich potomkov odvedú do zajatia a stanú sa dvornými úradníkmi v paláci babylonského kráľa.‘“+  „Jehovovo slovo, ktoré si mi oznámil, je dobré,“ odpovedal Ezechiáš a dodal: „Pretože za môjho života* bude pokoj a bezpečie.“*+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „sa im potešil“.
Dosl. „za mojich dní“.
Al. „pravda“.