Izaiáš 37:1–38

37  Keď to kráľ Ezechiáš počul, roztrhol svoje rúcho, obliekol si vrecovinu a vošiel do Jehovovho domu.+  Potom poslal správcu paláca Eljákima, tajomníka Šebnu a popredných kňazov, oblečených vo vrecovine, k prorokovi Izaiášovi,+ Amocovmu synovi.  Povedali mu: „Toto hovorí Ezechiáš: ‚Tento deň je dňom tiesne, pokarhania* a poníženia. Sme ako žena, ktorá nemá silu porodiť dieťa, ktoré sa pýta na svet.*+  Dúfam, že Jehova, tvoj Boh, počul slová rabsákeho, ktorého poslal jeho pán, kráľ Asýrie, aby sa vysmieval živému Bohu,+ a potrestá ho za slová, ktoré počul Jehova, tvoj Boh. Pomodli sa+ za tú hŕstku, ktorá tu z nás ešte zostala.‘“+  Keď poslovia kráľa Ezechiáša prišli k Izaiášovi,+  Izaiáš im povedal: „Odkážte svojmu pánovi: ‚Toto hovorí Jehova: „Neboj sa+ slov, ktoré si počul, slov, ktorými sa proti mne rúhali sluhovia asýrskeho kráľa.+  Vnuknem mu myšlienku.* Bude počuť správu a vráti sa do svojej krajiny.+ A tam ho dám usmrtiť mečom.“‘“+  Keď sa rabsáke dozvedel, že asýrsky kráľ odtiahol od Lachiša, vrátil sa k nemu a zastihol ho, ako bojuje proti Libne.+  Potom kráľ dostal správu, že proti nemu vytiahol do boja etiópsky kráľ Tirháka. Keď to počul, znova poslal k Ezechiášovi poslov+ a povedal im: 10  „Povedzte judskému kráľovi Ezechiášovi: ‚Nedaj sa klamať svojím Bohom, ktorému dôveruješ, keď ti hovorí: „Jeruzalem nepadne do rúk asýrskeho kráľa.“+ 11  Určite si počul, že asýrski králi zničili všetky krajiny, ktoré napadli.+ A ty si myslíš, že unikneš? 12  Oslobodili bohovia národov, ktoré vyhladili moji predkovia, svoje národy?+ Kde je dnes Gozan, Cháran,+ Recef a ľud Edenu, ktorý žil v Tel-Assare? 13  Kde je kráľ Chamatu, kráľ Arpadu a kráľ miest Sefarvajim,+ Hena a Ivva?‘“ 14  Ezechiáš vzal listy z rúk poslov, a keď ich prečítal, šiel do Jehovovho domu a predostrel ich* pred Jehovom.+ 15  A Ezechiáš predniesol Jehovovi modlitbu:+ 16  „Jehova vojsk,+ Bože Izraela, ktorý máš trón nad* cherubínmi, iba ty si pravý Boh všetkých kráľovstiev zeme. Ty si stvoril nebo a zem. 17  Nakloň svoje ucho, Jehova, a počuj!+ Otvor svoje oči, Jehova, a viď!+ Počuj posolstvo, ktoré Senacherib poslal, aby sa vysmieval živému Bohu.+ 18  Je pravda, Jehova, že asýrski králi spustošili všetky krajiny+ i svoju vlastnú krajinu. 19  Ich bohov pohádzali do ohňa,+ lebo to neboli bohovia, ale dielo ľudských rúk,+ drevo a kameň. Preto ich mohli zničiť. 20  Ale teraz, Jehova, náš Bože, zachráň nás z jeho rúk, nech všetky kráľovstvá zeme spoznajú, že jedine ty, Jehova, si Boh.“+ 21  Nato Izaiáš, Amocov syn, poslal Ezechiášovi odkaz: „Toto hovorí Jehova, Boh Izraela: ‚Pretože si sa ku mne modlil v súvislosti s asýrskym kráľom Senacheribom,+ 22  toto proti nemu povedal Jehova: „Panenská dcéra Sionu tebou pohŕda, vysmieva sa ti. Jeruzalemská dcéra nad tebou potriasa hlavou. 23  Komu si sa posmieval,+ komu si sa rúhal? Proti komu si zdvihol hlas+a na koho si pyšne uprel svoj zrak? Proti Svätému Izraela!+ 24  Poslal si svojich sluhov, aby sa posmievali Jehovovi.+ Povedal si: ‚S množstvom svojich bojových vozovvystúpim na výšiny vrchov,+do najodľahlejších končín Libanonu. Povytínam jeho vysoké cédre, jeho najlepšie borievky.* Vstúpim do jeho najvyšších miest, do jeho najhustejších lesov. 25  Vykopem studne a budem piť vodu,chodidlami svojich nôh vysuším rieky* Egypta.‘ 26  Nepočul si? Oddávna to bolo rozhodnuté.* Od dávnych dní som to pripravoval.*+ Teraz to uskutočním.+ Obrátiš opevnené mestá na hromadu trosiek.+ 27  Ich obyvatelia budú bezmocní,budú zdesení a zahanbení. Budú ako poľné rastlinstvo a zelená tráva,ako tráva na streche, ktorú spaľuje východný vietor. 28  Ale ja dobre viem, kedy si sadáš, kedy vychádzaš i kedy sa vraciaš,+a viem tiež, kedy proti mne zúriš,+ 29  lebo tvoja zúrivosť a tvoj rev proti mne+ mi doľahli do uší.+ Nasadím ti do nosa hák, do úst ti dám uzdu+a odvediem ťa cestou, ktorou si prišiel.“ 30  A toto ti* bude znamením: Tento rok budete jesť to, čo vyrastie samo,* na druhý rok budete jesť to, čo z toho vyrastie, ale na tretí rok budete siať i žať a vysadíte vinice a budete jesť ich plody.+ 31  Tí, ktorí zostanú nažive z judského ľudu,+ zapustia korene a prinesú ovocie. 32  Z Jeruzalema vyjde ostatok a zachránení z vrchu Sion.+ Horlivosť Jehovu vojsk to uskutoční.+ 33  Preto toto hovorí Jehova o asýrskom kráľovi:+ „Nevstúpi do tohto mesta+ani tam nevystrelí šíp. Neobráti proti nemu štíta nenavŕši obliehací násyp.+ 34  Vráti sa cestou, ktorou prišiel,a do tohto mesta nevstúpi,“ hovorí Jehova. 35  „Budem toto mesto brániť+ a zachránim ho kvôli sebe+a kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi.“‘“+ 36  A vyšiel Jehovov anjel a zabil v asýrskom tábore 185 000 vojakov. Keď ľudia skoro ráno vstali, videli len samé mŕtvoly.+ 37  A tak asýrsky kráľ Senacherib odtiahol. Vrátil sa do Ninive+ a zostal tam.+ 38  Keď sa klaňal v chráme svojho boha Nizrocha, jeho synovia Adrammelech a Šarecer ho zabili mečom+ a utiekli do krajiny Ararat.+ Po ňom nastúpil na trón jeho syn Esar-Chaddon.+

Poznámky pod čiarou

Al. „urážky“.
Dosl. „dospelo k ústiu lona“.
Dosl.: „Vkladám doňho ducha.“
Dosl. „to“.
Al. možno „medzi“.
Al. „nílske kanály“.
Dosl. „urobené“.
Al. „utváral“.
Čiže Ezechiášovi.
Al. „čo vyrastie z roztrúsených zŕn“.