Izaiáš 36:1–22

36  V 14. roku vlády kráľa Ezechiáša pritiahol asýrsky kráľ Senacherib+ proti všetkým judským opevneným mestám a dobyl ich.+  Vtedy asýrsky kráľ vyslal z Lachiša+ do Jeruzalema ku kráľovi Ezechiášovi rabsákeho*+ s veľkým vojskom. Zastavili sa pri vodovode horného rybníka,+ ktorý je pri ceste k práčovmu poľu.+  Vyšiel k nemu Eljákim,+ Chilkijahov syn, ktorý bol správcom paláca, tajomník Šebna+ a kancelár Joach, Asafov syn.  Rabsáke im povedal: „Odkážte Ezechiášovi: ‚Toto hovorí veľký kráľ, kráľ Asýrie: „Na čo sa to spoliehaš?+  Hovoríš si: ‚Mám stratégiu a mám aj dosť síl, aby som mohol viesť vojnu.‘ Ale to sú len prázdne reči. Komu tak dôveruješ, že si sa odvážil vzbúriť proti mne?+  Spoliehaš sa na Egypt, tú nalomenú trstinu? Kto sa oň oprie, tomu prebodne dlaň! Taký je egyptský vládca faraón ku všetkým, ktorí sa naňho spoliehajú.+  Ak mi poviete: ‚Dôverujeme Jehovovi, svojmu Bohu,‘ nie je to práve on, ktorého posvätné výšiny a oltáre Ezechiáš odstránil?+ A nepovedal Júdovi a Jeruzalemu: ‚Pred týmto oltárom sa budete klaňať‘?“‘+  Uzavri s mojím pánom, asýrskym kráľom,+ stávku: Dám ti 2 000 koní, ak k nim dokážeš nájsť jazdcov.  Ako by si mohol zahnať na ústup čo len jediného miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána, keď sa spoliehaš na vozy a jazdcov z Egypta? 10  Myslíš, že som prišiel zničiť túto krajinu bez Jehovovho súhlasu? Sám Jehova mi povedal: ‚Napadni túto krajinu a znič ju.‘“ 11  Vtedy Eljákim, Šebna+ a Joach povedali rabsákemu:+ „Hovor, prosím, so svojimi sluhami po aramejsky,*+ my rozumieme. Nehovor s nami jazykom Židov, aby to nepočuli ľudia na hradbách.“+ 12  Ale rabsáke povedal: „Poslal ma môj pán s týmito slovami len za tvojím pánom a za tebou? Neposlal ma aj za mužmi na hradbách, ktorí s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoj moč?“ 13  A rabsáke volal silným hlasom v jazyku Židov:+ „Počujte slová veľkého kráľa, kráľa Asýrie!+ 14  Toto hovorí kráľ: ‚Nedajte sa klamať Ezechiášom, lebo vás nie je schopný vyslobodiť.+ 15  Nedajte sa zviesť Ezechiášom, ktorý vás vyzýva dôverovať Jehovovi+ a hovorí: „Jehova nás určite zachráni a toto mesto nepadne do rúk asýrskeho kráľa.“ 16  Nepočúvajte Ezechiáša, lebo toto hovorí asýrsky kráľ: „Uzavrite so mnou mier a vzdajte sa.* Potom budete každý jesť zo svojho viniča a zo svojho figovníka a budete piť vodu zo svojej studne, 17  kým neprídem a nevezmem vás do krajiny, ktorá je podobná vašej krajine,+ do krajiny obilia a mladého vína, do krajiny chleba a viníc. 18  Nedajte sa Ezechiášom oklamať, keď vám hovorí: ‚Jehova nás zachráni.‘ Vyslobodil azda niektorý z bohov národov svoju krajinu z rúk asýrskeho kráľa?+ 19  Kde sú bohovia Chamatu a Arpadu?+ Kde sú bohovia Sefarvajimu?+ Zachránili predo mnou Samáriu?+ 20  Kto zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojich rúk? Tak prečo si myslíte, že Jehova vyslobodí z mojich rúk Jeruzalem?“‘“+ 21  Ale mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľ prikázal: „Neodpovedajte mu!“+ 22  A Eljákim, Chilkijahov syn, ktorý bol správcom paláca, a tajomník Šebna+ a kancelár Joach, Asafov syn, prišli k Ezechiášovi s roztrhnutým odevom a oznámili mu rabsákeho slová.

Poznámky pod čiarou

Al. „hlavného čašníka“.
Al. „po sýrsky“.
Dosl.: „Urobte so mnou požehnanie a vyjdite ku mne.“