Izaiáš 34:1–17

34  Pristúpte, národy, aby ste počuli,pozorne počúvajte, všetci ľudia! Nech počúva zem a všetko, čo ju napĺňa,zem a všetci jej obyvatelia.   Lebo Jehova je nahnevaný na všetky národy,+je rozhorčený na všetky ich vojská.+ Zničí ich,*vydá ich na zabitie.+   Ich zabití budú pohodení na zemi,z ich mŕtvol bude stúpať zápach,+od ich krvi sa rozmočia vrchy.*+   Celé nebeské vojsko zhnije,nebesia budú zvinuté ako zvitok. Celé ich vojsko zoschne a padneako uschnutý list z viničaa scvrknutá figa z figovníka.   „Veď môj meč sa v nebesiach zmáča krvou.+ Zostúpi na Edom, aby vykonal rozsudok,+na ľud, ktorý som sa rozhodol zničiť.*   Jehovov meč bude samá krv,bude pokrytý tukom+a krvou mladých baranov a capov,tukom baraních obličiek. Jehova pripravuje obeť v Bocre,veľké zabíjanie v edomskej krajine.+   Padnú s nimi aj divé býky,mladé býky spolu so silnými. Ich krajina nasiakne krvoua ich prach tukom.“   Veď Jehova určil deň pomsty,+rok odplaty za právny prípad Sionu.+   Jej* potoky sa zmenia na smolu,jej prach na sírua jej krajina bude ako horiaca smola. 10  V noci ani vo dne nevyhasne,navždy z nej bude stúpať dym. Po všetky generácie zostane zničená,po celú večnosť ňou nikto nebude prechádzať.+ 11  Usadí sa v nej pelikán a dikobraz,budú v nej bývať sovy* a krkavce. Zmeria krajinu meracou šnúrou pustotya olovnicou* zničenia. 12  Nikoho z jej urodzených nevyberú za kráľa,nezostane ani jedno z jej kniežat. 13  Jej opevnené veže zarastú tŕním,jej pevnosti žihľavou a bodľačím. Stane sa brlohom šakalov+a obydlím pštrosov. 14  Stretne sa tam púštna zver a vyjúce šelmya divé kozy* budú volať jedna na druhú. Aj nočný vták* sa tam usadí a nájde si tam miesto odpočinku. 15  Zahniezdi sa tam šípový had a nakladie vajcia,vysedí ich a mláďatá zhromaždí do svojho tieňa. Pozlietajú sa tam dravé vtáky,* každý so svojou družkou. 16  Skúmajte v Jehovovej knihe a čítajte nahlas: Žiadne z nich nechýba,každé má pár,lebo to prikázal Jehovaa jeho duch ich zhromaždil. 17  On sám im určil lósom podiel,jeho ruka im vymerala miesto.* Navždy ju obsadia,budú v nej prebývať po všetky generácie.

Poznámky pod čiarou

Al. „Zasvätí ich zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „ich krv bude stekať po vrchoch“.
Al. „zasvätil zničeniu“.
Zjavne ide o Bocru, hlavné mesto Edomu.
Al. „myšiarky ušaté“.
Dosl. „kameňmi“.
Al. možno „démoni v podobe capov“.
Al. „lelek“.
Al. „haje“.
Dosl. „rozdelil im ju meracou šnúrou“.