Izaiáš 28:1–29

  • Beda efraimským opilcom! (1 – 6)

  • Judskí kňazi a proroci sa tackajú (7 – 13)

  • „Zmluva so smrťou“ (14 – 22)

    • Drahocenný uholný kameň na Sione (16)

    • Jehovovo nezvyčajné dielo (21)

  • Jehova napráva múdro (23 – 29)

28  Beda pyšnej* korune* efraimských opilcov!+ Tá skvostná nádhera je len vädnúci kvetna hlave mesta ležiaceho nad úrodným údolím, kde žijú ľudia premožení vínom!   Jehova pošle niekoho silného a mocnéhoa ten ju násilím zmetie na zemako strašné krupobitie, ako ničivá smršť,ako príval mohutných vôd.   Pyšné* koruny efraimských opilcovbudú rozdupané.+   Vädnúci kvet jeho skvostnej nádhery,ktorý je na hlave mesta ležiaceho nad úrodným údolím,bude ako skorá figa pred letom –kto ju zbadá, odtrhne ju a prehltne.  V ten deň bude Jehova vojsk nádhernou korunou a krásnym vencom pre tých, čo zostanú z jeho ľudu.+  Sudcov podnieti súdiť spravodlivo* a dodá silu tým, čo odrážajú útok od brány mesta.+   Ale aj títo blúdia opití vínom,tackajú sa po opojnom nápoji: Kňaz i prorok blúdia v opitosti,víno im pomotalo hlavu,ledva prepletajú nohami. Ich videnia ich zvádzajú na scestie,potkýnajú sa v úsudku.+   Všetky stoly sú plné nechutných vývratkov,nie je miesta, kde by neboli.   Hovoria: „Koho tu chce poúčať? Komu chce vysvetľovať posolstvo? Čo sme deti, ktoré matka práve prestala dojčiť a odstavila od pŕs? 10  Dookola hovorí ‚príkaz za príkazom, príkaz za príkazom,pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom,*+tu trochu, tam trochu‘.“ 11  Preto k tomuto ľudu prehovorí prostredníctvom tých, ktorí sa zajakávajú a hovoria cudzím jazykom.+ 12  Kedysi im povedal: „Toto je miesto odpočinku. Doprajte odpočinok unavenému. Tu sa dá osviežiť,“ ale oni ho neposlúchali.+ 13  Preto im bude Jehova znovu hovoriť: „Príkaz za príkazom, príkaz za príkazom,pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom,*+tu trochu, tam trochu.“ Ale oni nebudú počúvať. Potknú sa a padnú na chrbát,dolámu sa, chytia sa do pasce a uviaznu v nej.+ 14  Preto počujte Jehovovo slovo, vy chvastúni,vy, ktorí vládnete tomuto ľudu v Jeruzaleme. 15  Hovoríte: „Uzavreli sme zmluvu so smrťou+a s hrobom* máme dohodu.* Keď sa privalí prudká záplava,nás nezasiahne,lebo naším útočiskom je loža skryli sme sa v klame.“+ 16  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Kladiem na Sione ako základ vyskúšaný kameň,+drahocenný uholný kameň+ pevného základu.+ Kto v neho verí, nepodľahne panike.+ 17  Právo urobím meracou šnúrou+a spravodlivosť olovnicou.*+ Krupobitie zmetie útočisko lžía vody zaplavia úkryt. 18  Vaša zmluva so smrťou bude zrušenáa vaša dohoda s hrobom* bude neplatná.+ Keď sa privalí prudká záplava,rozdrví vás. 19  Kedykoľvek sa privalí,zmetie vás.+ Bude vás zaplavovať ráno čo ráno,vo dne i v noci. Iba hrôza ich prinúti pochopiť, čo počuli.“* 20  Posteľ je prikrátka na to, aby sa človek vystrel,a prikrývka priúzka, aby sa do nej zavinul. 21  Lebo Jehova povstane ako na vrchu Peracim,rozohní sa ako v údolí pri Gibeone,+aby vykonal svoj čin, svoj zvláštny čin,aby uskutočnil svoje dielo, svoje nezvyčajné dielo.+ 22  Preto sa teraz neposmievajte,+nech vám nemusia byť pritiahnuté putá,lebo od Zvrchovaného Pána, Jehovu vojsk, som počul,že sa rozhodol zničiť celú krajinu.*+ 23  Pozorne počúvajte, počúvajte môj hlas,dávajte pozor a počúvajte, čo hovorím. 24  Či oráč stále len orie a nikdy neseje? Či stále iba kyprí a bráni* svoju zem?+ 25  Keď urovná jej povrch,či nerozhadzuje černušku* a neseje rascu? A či neseje pšenicu, proso a jačmeň na určené miestoa po okrajoch špaldu?+ 26  Boh ho učí, čo je správne,*jeho Boh ho poučuje.+ 27  Veď černuška* sa nemláti mlátiacimi saňami*+a po rasci sa nejazdí kolesom voza. Černuška sa vytĺka palicoua rasca sa mláti cepmi. 28  Mlátil by niekto obilie tak dlho, až by z neho bola múka? Nie, veď ho nemôže stále len mlátiť.+ Keď po ňom prechádza mlátiacim vozom* so záprahom,nerozdrví ho.+ 29  Aj tieto slová sú od Jehovu vojsk,ktorého rady sú obdivuhodné*a ktorý koná veľké veci.*+

Poznámky pod čiarou

Al. „okázalej“.
Zjavne sa vzťahuje na hlavné mesto Samáriu.
Al. „Okázalé“.
Al. „Na sudcov zošle svojho ducha, aby súdili spravodlivo“.
Al. „meracia šnúra za meracou šnúrou, meracia šnúra za meracou šnúrou“.
Al. „meracia šnúra za meracou šnúrou, meracia šnúra za meracou šnúrou“.
Al. „so šeolom“, čiže s obrazným hrobom ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. možno „sme mali videnie“.
Al. „nivelačným nástrojom“. Nástroj slúžiaci na určenie vodorovnej polohy.
Al. „so šeolom“, čiže s obrazným hrobom ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. možno: „Keď pochopia posolstvo, pocítia úplnú hrôzu.“
Al. „zem“.
Čiže drobí hrudy a tým urovnáva povrch pôdy.
Al. „čiernu rascu“.
Al. „napráva (trestá) správnym spôsobom“.
Al. „čierna rasca“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Al. „zámer je obdivuhodný“.
Al. „a ktorého múdrosť je veľká“.