Izaiáš 26:1–21

  • Pieseň o dôvere a záchrane (1 – 21)

    • „Jah, Jehova, je večnou Skalou“ (4)

    • Keď Boh súdi zem, ľudia sa učia spravodlivosti (9)

    • „Tvoji mŕtvi ožijú“ (19)

    • Vojdi do vnútorných miestností a skry sa (20)

26  V ten deň sa bude v Judsku spievať táto pieseň:+ „Máme silné mesto,+jeho hradbami a obranným valom je záchrana od Boha.*+   Otvorte brány,+ nech vojde spravodlivý národ,ktorý zachováva vernosť.   Budeš chrániť tých, ktorí sa na teba plne spoliehajú,*požehnáš ich trvalým pokojom,+lebo ti dôverujú.+   Dôverujte Jehovovi navždy,+lebo Jah,* Jehova, je večnou Skalou.+   Zhodil dole tých, čo obývajú výšiny, vyvýšené mesto. Zhodil ho,zvrhol ho až na zem,zvrhol ho do prachu.   Pošliape ho noha,nohy utrápených, kroky ponížených.“   Chodník spravodlivého je priamy.* Si spravodlivý,preto urovnáš cestu bezúhonného.*   Jehova, keď kráčame po chodníku tvojich súdov,dúfame v teba. Tvoje meno je pre nás drahocenné, túžime, aby sa naň pamätalo.   Celou svojou dušou po tebe za noci túžim,vrúcne ťa hľadám.+ Keď súdiš zem,jej obyvatelia sa učia spravodlivosti.+ 10  Aj keby bolo zlému prejavené milosrdenstvo,nenaučí sa spravodlivosti.+ Aj v krajine čestnosti* bude páchať zlo+a neuvidí Jehovovu vznešenosť.+ 11  Jehova, vysoko si zdvihol svoju ruku, ale oni ju nevidia.+ Uvidia, ako horlíš za svoj ľud, a zahanbia sa,strávi ich oheň pripravený pre tvojich nepriateľov. 12  Jehova, daruješ nám pokoj,+lebo všetko, čo sme urobili,je tvojím dielom. 13  Jehova, náš Bože, vládli nad nami aj iní páni,+ale my sa zmieňujeme iba o tvojom mene.+ 14  Sú mŕtvi, už neožijú,sú bezmocní, už nevstanú.+ Veď si proti nim zasiahol,vyhladil si ich a vymazal si každú spomienku na nich. 15  Rozmnožil si národ, Jehova,rozmnožil si národa oslávil si sa,+ďaleko si posunul všetky hranice krajiny.+ 16  Jehova, v nešťastí k tebe volali,tíško prosili a vylievali si srdce, keď si ich trestal.+ 17  Pre teba, Jehova, sme sa cítiliako tehotná žena pred pôrodom,ktorá sa zvíja a kričí v bolestiach. 18  Otehotneli sme a mali sme pôrodné bolesti,ale porodili sme iba vietor. Krajine sme nepriniesli záchranua nenarodili sa noví obyvatelia krajiny. 19  „Tvoji mŕtvi ožijú,mŕtve telá môjho ľudu* vstanú.+ Prebuďte sa a radostne volajte,vy, čo ležíte v prachu!+ Veď tvoja rosa je ako ranná rosa*a zem vydá* mŕtvych, aby mohli znovu žiť. 20  Vojdi, ľud môj, do svojich vnútorných miestnostía zavri za sebou dvere.+ Na chvíľu sa skry,kým neprejde Boží hnev.*+ 21  Lebo Jehova vychádza zo svojho príbytku,aby účtoval s obyvateľmi zeme za ich hriechy. Zem odhalí krv, ktorá na nej bola preliata,a už nebude skrývať svojich zabitých.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „od neho“.
Al. možno „ktorých postoj je pevný“.
„Jah“ je skrátený tvar mena Jehova.
Al. „rovný“.
Al. „spravodlivého“.
Al. „priamosti“.
Dosl. „moja mŕtvola“.
Al. možno „rosa rastlín (slezov)“.
Al. „porodí“.
Al. „verejné odsúdenie“.