Izaiáš 24:1–23

  • Jehova vyľudní krajinu (1 – 23)

    • Jehova sa stal kráľom na Sione (23)

24  Pozrite, Jehova vyľudní krajinu* a spustoší ju,+rozvráti ju*+ a rozoženie jej obyvateľov.+   Všetkým sa stane to isté: ľudu sa stane to čo kňazovi,sluhovi to čo jeho pánovi,slúžke to čo jej panej,kupujúcemu to čo predávajúcemu,tomu, ktorý si požičiava, to isté čo tomu, ktorý požičiava,veriteľovi to isté čo dlžníkovi.+   Krajina bude úplne vyľudnená,bude úplne vyplienená,+lebo to povedal Jehova.   Krajina smúti,*+ chradne,úrodná zem vysychá. Významní ľudia krajiny hynú.   Obyvatelia znečistili krajinu,+lebo obchádzali zákony,+menili nariadenia+a porušovali trvalú* zmluvu.+   Preto krajinu pohlcuje kliatba+a jej obyvatelia nesú vinu. Obyvateľov krajiny ubudlo,zostala ich len hŕstka.+   Mladé víno smúti,* vinič vysychá,+vzdychajú všetci, čo sa radovali.+   Utíchol veselý zvuk tamburín,zmĺkli milovníci bujarej zábavy,už nepočuť radostné tóny harfy.+   Pijú víno, ale nie je im do spevu,opojný nápoj im zhorkol v ústach. 10  Opustené mesto je zničené,+každý dom je zavretý, nedá sa vojsť dnu. 11  Na uliciach sa rozlieha nárek, že nie je víno. Všetka radosť je preč,z krajiny sa vytratila veselosť.+ 12  Mesto leží v troskách,brána je rozbitá na kusy.+ 13  V krajine medzi národmi to bude tak,ako keď sa obíja olivovník,+ako keď sa paberkuje na záver vinobrania.+ 14  Budú volaťa radostne kričať,od mora* budú oznamovať Jehovovu vznešenosť.+ 15  V kraji svetla*+ budú oslavovať Jehovua na morských ostrovoch budú chváliť meno Jehovu, Boha Izraela.+ 16  Z najvzdialenejších končín zeme počujeme chválospevy: „Sláva* Spravodlivému!“+ Ale ja hovorím: „Chradnem, sily ma opúšťajú! Beda mi! Zradcovia zrádzajú,zradcovia sa zradne dopúšťajú zrady.“+ 17  Čaká ťa hrôza, jama a pasca, obyvateľ krajiny.+ 18  Kto bude utekať pred hrozivým zvukom, padne do jamy,a kto sa dostane z jamy, chytí sa do pasce.+ Lebo sa otvoria nebesia*a krajina sa bude otriasať v základoch. 19  Krajina puká,krajina sa otriasa,krajina sa prudko zmieta.+ 20  Krajina sa tacká ako opilec,kníše sa ako chatrč vo vetre. Jej priestupok na ňu ťažko dolieha,+padne a už viac nevstane. 21  V ten deň bude Jehova súdiť nebeské vojskái kráľov zeme. 22  Zhromaždí ichako väzňov do jamya zavrie ich do väzenia. Po mnohých dňoch ich potrestá. 23  Jehova vojsk sa stal kráľom+ na vrchu Sion+ a v Jeruzaleme,jeho sláva žiari pred staršími jeho ľudu.*+ Popri nej aj mesiac v splne bude v rozpakoch,i slnko vo svojej žiarivej nádhere zbledne od hanby.+

Poznámky pod čiarou

Al. „zem“.
Al. „obráti ju hore dnom“.
Al. možno „schne“.
Al. „dávnu“.
Al. možno „schne“.
Al. „od západu“.
Al. „Na východe“.
Al. „Okrasa“.
Al. „nebeské stavidlá“.
Dosl. „pred jeho staršími“.