Izaiáš 23:1–18

23  Vyhlásenie o Týre:+ Kvíľte, taršíšske lode,+veď váš prístav bol zničený, nedá sa doň vplávať. Tá správa sa doniesla z krajiny Kittim.*+   Mlčte, obyvatelia pobrežia. Sidónski+ kupci, ktorí sa plavia po mori, ťa naplnili bohatstvom.   Po mnohých vodách dopravovali obilie* Šichoru,*+úrodu Nílu, na ktorej bohatol Týrosa ktorá prinášala zisk národom.*+   Hanbi sa, Sidón, ty morská pevnosť,lebo more povedalo: „Nemalo som pôrodné bolesti, nerodilo som,nevychovalo som mladých mužov ani mladé ženy.“*+   Keď sa ľudia dozvedia správu o Týre,+budú prežívať podobné muky ako pri správe o Egypte.+   Preplavte sa do Taršíša! Kvíľte, obyvatelia pobrežia!   Toto je to vaše mesto, ktoré je odpradávna, od svojich raných čias, známe hýrením? Jeho nohy ho viedli osídliť ďaleké krajiny.   Kto takto rozhodol o Týre,ktorý korunoval vládcov,ktorého kupci boli kniežatami a ktorého obchodníkov si vážili všade na zemi?+   To Jehova vojsk tak rozhodol,aby pokoril jeho pýchu a všetku jeho nádheru,aby ponížil všetkých, ktorých si vážili všade na zemi.+ 10  Dcéra Taršíša, prejdi svojou krajinou ako Níl. Už niet nijakej lodenice.*+ 11  Vystrel ruku nad morea zatriasol kráľovstvami. Jehova vydal rozkaz zničiť fenické pevnosti.+ 12  Hovorí: „Už nikdy nebudeš hýriť,+utláčaná panenská dcéra Sidónu. Vstaň, preplav sa do Kittimu,+ale ani tam nenájdeš pokoj.“ 13  Pozri na krajinu Chaldejcov.+ To oni, nie Asýrčania,+z neho* urobili miesto pre divú zver. Vztýčili obliehacie veže,jeho opevnené veže zrovnali so zemou+a mesto obrátili na trosky. 14  Kvíľte, taršíšske lode,veď vaša pevnosť je zničená.+ 15  V ten deň upadne Týros do zabudnutia na 70 rokov,+ na obdobie života* jedného kráľa. Na konci 70 rokov to bude s Týrom tak ako v tej piesni o prostitútke: 16  „Vezmi harfu a prechádzaj ulicami mesta, zabudnutá prostitútka. Hraj, ako najlepšie vieš,spievaj pieseň za piesňou,nech si na teba spomenú.“ 17  Po 70 rokoch si Jehova spomenie na Týros. Mesto sa vráti k svojmu zárobku prostitútky a bude sa dopúšťať nemravnosti so všetkými kráľovstvami sveta na celom povrchu zeme. 18  Ale jeho zisk a jeho zárobok sa stane svätým pre Jehovu. Jeho zárobok sa nebude hromadiť ani ukladať, lebo bude patriť Jehovovmu ľudu, aby mohol jesť do sýtosti a pekne sa obliekať.+

Poznámky pod čiarou

Pravdepodobne ide o Cyprus.
Dosl. „semeno“.
Čiže jedného z ramien Nílu.
Dosl. „národov“.
Dosl. „panny“.
Al. možno „prístavu“.
Pravdepodobne z Týru.
Dosl. „na dni“.