Izaiáš 22:1–25

22  Vyhlásenie o Údolí videnia:*+ Čo sa stalo, že ste všetci vyšli na strechy?   Bolo si plné hluku,búrlivé mesto plné hýrenia. Tvoji zabití nepadli mečom,nezomreli v boji.+   Všetci tvoji krutovládcovia utiekli,+zajali ich bez výstrelu z luku. Každého, koho našli, zajali,+hoci utiekol ďaleko.   Preto som povedal: „Odvráťte odo mňa zrak,nech môžem horko plakať+nad zničením svojej dcéry,* svojho ľudu. Nesnažte sa ma utešiť.+   Veď Zvrchovaný Pán, Jehova vojsk,priviedol na Údolie videniadeň zmätku, porážky a paniky.+ Hradby sa rúcajú,+ľudia volajú o pomoc a ich krik počuť až na vrchoch.   Elam+ vzal tuleca prichádza na bojových vozoch a s koňmi,*Kir+ pripravil* štít.   Tvoje najlepšie údoliazaplavia bojové vozy,jazdci na koňoch sa rozostavia pred bránami   a Júdov obranný múr* bude odstránený. V ten deň sa budete pozerať smerom k zbrojnici Domu lesa+  a uvidíte mnohé trhliny v hradbách Dávidovho mesta.+ V dolnom rybníku+ budete zhromažďovať vodu. 10  Preskúmate jeruzalemské domy a niektoré z nich strhnete, aby ste spevnili hradby. 11  Medzi hradbami urobíte nádrž, do ktorej privediete vodu zo starého rybníka, ale nebudete vzhliadať k Vznešenému Tvorcovi toho všetkého a neuvidíte toho, kto to už dávno pripravil. 12  V ten deň vás Zvrchovaný Pán, Jehova vojsk,vyzve, aby ste plakali a smútili,+aby ste si oholili hlavu a obliekli sa do vrecoviny, 13  ale vy budete oslavovať a radovať sa,zabíjať dobytok a zarezávať ovce,jesť mäso a piť víno.+ Poviete: ‚Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme.‘“+ 14  Potom mi Jehova vojsk odhalil: „‚Toto previnenie vám nebude odpustené, kým nezomriete,‘+ hovorí Zvrchovaný Pán, Jehova vojsk.“ 15  Toto hovorí Zvrchovaný Pán, Jehova vojsk: „Choď k Šebnovi,+ správcovi paláca, a povedz: 16  ‚Čo tu máš alebo koho tu máš, že si si tu vytesal hrobku?‘ Na vysokom mieste si vytesáva hrobku, do skaly si vysekáva miesto odpočinku.* 17  ‚Jehova ťa prudko zvrhne a pevne ťa zovrie. 18  Dôkladne ťa zvinie do klbka a odhodí ťa ako loptu do šírej krajiny. Tam zomrieš, tam skončia tvoje slávne vozy, hanba domu tvojho pána. 19  Zosadím ťa z tvojho miesta, zvrhnem ťa z tvojho úradu. 20  V ten deň povolám svojho služobníka Eljákima,+ Chilkijahovho syna, 21  a oblečiem ho do tvojho rúcha, pevne ho opášem tvojou šerpou+ a prenesiem na neho tvoje právomoci.* Bude otcom obyvateľov Jeruzalema a judského ľudu. 22  A na plece mu dám kľúč Dávidovho domu.*+ Keď on otvorí, nikto nezavrie, a keď on zavrie, nikto neotvorí. 23  Zatlčiem ho ako kolík na pevné miesto a stane sa slávnym trónom pre rod svojho otca. 24  Zavesia naň všetku slávu* domu jeho otca: potomkov a deti* – všetky malé nádoby, misky a krčahy.‘ 25  ‚V ten deň,‘ vyhlasuje Jehova vojsk, ‚bude kolík, ktorý je zatlčený na pevnom mieste, odstránený,+ bude odťatý a padne. A ťarcha, ktorá je na ňom zavesená, padne a rozbije sa, lebo to povedal Jehova.‘“

Poznámky pod čiarou

Zjavne o Jeruzaleme.
Poetická personifikácia, ktorá zrejme vyjadruje ľútosť alebo súcit.
Al. „a s jazdcami“.
Al. „odkryl“.
Al. „stena“.
Dosl. „príbytok“.
Al. „a odovzdám mu tvoju moc“.
Čiže kráľovskej dynastie.
Dosl. „všetku ťarchu“.
Al. „výhonky“.