Izaiáš 16:1–14

16  Pošlite barana panovníkovi krajinyzo Sely cez pustatinuk vrchu sionskej dcéry.   Moábske dcéry pri brodoch Arnónu+budú ako vták vyhnaný z hniezda.+   „Daj radu, urob rozhodnutie. Na pravé poludnie poskytni tieň hlboký ako noc,ukry rozohnaných a neprezrádzaj tých, ktorí utekajú.   Nech moji rozohnaní bývajú u teba, Moáb,buď im skrýšou pred ničiteľom.+ Utláčateľ skončía skončí sa aj ničenie. Tí, čo šliapu po iných, zmiznú zo zeme.   Trón bude upevnený vernou láskoua ten, ktorý sa naň posadí v Dávidovom stane, bude verný.+ Bude súdiť nestranne a bude rýchly v presadzovaní spravodlivosti.“+   Počuli sme o pýche Moábu, je veľmi pyšný,+o jeho povýšenosti, pýche a zlosti,+ale jeho prázdne reči nemajú váhu.   Preto bude Moáb nariekať nad Moábom,všetci budú nariekať.+ Porazení budú smútiť za hrozienkovými koláčmi z Kir-Charesetu,+   pretože vyschli chešbonské terasy+a vyschol aj vinič Sibmy.+ Vládcovia národov pošliapali jeho vetvy so strapcami červeného hrozna. Siahali až k Jazeru,+prenikli až do pustatiny,jeho výhonky sa rozrástli až k moru.   Preto budem oplakávať vinič Sibmy, ako oplakávam Jazer. Slzami ťa zmáčam, Chešbon a Eleale,+lebo utíchli veselé výkriky nad tvojím letným ovocím* a nad tvojou úrodou.* 10  Zo sadu zmizla radosť a veselosť,z viníc sa už neozývajú radostné piesne a výskot.+ Nikto už nešliape hrozno v lisoch,ukončil som radostný krik.+ 11  Preto je moje vnútro rozochvené nad Moábom+ako struny harfya všetko vo mne sa chveje nad Kir-Charesetom.+ 12  Aj keď Moáb namáhavo vystupuje na posvätnú výšinu a chodieva sa modliť do svojej svätyne, nič nedosiahne.+ 13  To hovoril Jehova o Moábe už predtým. 14  Teraz Jehova hovorí: „Ešte tri roky, ako sú roky najatého robotníka,* a sláva Moábu bude potupená uprostred veľkého rozruchu a tých, ktorí zostanú, bude veľmi málo a budú bezmocní.“+

Poznámky pod čiarou

Boli to hlavne figy a možno i datle.
Al. možno „lebo na tvoje letné ovocie a na tvoju úrodu padol bojový pokrik“.
Al. „počítané tak starostlivo, ako ich počíta najatý robotník“, čiže presne tri roky.