Izaiáš 11:1–16

  • Spravodlivá vláda Izajovho prútika (1 – 10)

    • „Vlk bude odpočívať vedľa baránka“ (6)

    • „Zem bude naplnená poznaním o Jehovovi“ (9)

  • Ostatok sa vráti (11 – 16)

11  Z Izajovho+ pňa vyrastie prútik,+výhonok+ z jeho koreňov prinesie plody.   Spočinie na ňom Jehovov duch,+duch múdrosti+ a pochopenia,duch rady a moci,+duch poznania a bázne pred Jehovom.   Bude mať potešenie v bázni pred Jehovom.+ Nebude súdiť iba podľa toho, čo vidí,ani karhať iba podľa toho, čo počuje.+   Ponížených bude súdiť nestrannea bude spravodlivo karhať na úžitok miernych* zeme.* Slovami svojich úst bude biť zem ako palicou+a dychom* svojich pier usmrtí zlého.+   Spravodlivosť bude jeho opaskom,vernosťou si opáše boky.+   Vlk bude odpočívať vedľa baránka+a leopard vedľa kozľaťa. Teľa, lev* a vykŕmený býk* budú spolu*+a malý chlapec ich povedie.   Krava a medvedica sa budú spolu pásťa ich mláďatá budú spolu polihovať. Lev bude žrať slamu ako býk.+   Dojča sa bude hrať nad skrýšou kobrya malé* dieťa siahne rukou do nory jedovatého hada.   Nikomu nebudú ubližovať+ani škodiť na celom mojom svätom vrchu,+lebo zem bude naplnená poznaním o Jehovovi,ako je more naplnené vodou.+ 10  V ten deň sa bude koreň Izaja+ týčiť ako znamenie* pre národy.+ Národy budú uňho hľadať vedenie*+a jeho príbytok* bude slávny. 11  V ten deň Jehova vystrie ruku opäť, po druhý raz, aby si vyžiadal ostatok svojho ľudu z Asýrie,+ z Egypta,+ z Patrosu,+ z Kúša,+ z Elamu,+ zo Šineáru,* z Chamatu a z morských ostrovov.+ 12  Vztýči znamenie* pre národy a zhromaždí rozohnaných z Izraela,+ zo štyroch rohov zeme zhromaždí rozptýlených z Júdu.+ 13  Efraimova žiarlivosť pominie+a tí, čo prejavujú Júdovi nepriateľstvo, budú vyhladení. Efraim už nebude závidieť Júdovia Júda sa nebude k Efraimovi správať nepriateľsky.+ 14  Vrhnú sa na svahy* Filištíncov na západea spoločne vyplienia ľud Východu. Porazia Edom+ a Moáb+a podmania si Ammóncov.+ 15  Jehova rozdelí* záliv* egyptského mora+a zaženie sa rukou proti Rieke.*+ Spaľujúcim dychom* ju zasiahne na jej siedmich tokoch,*takže cez ne budú môcť prejsť i v sandáloch. 16  Vznikne cesta+ pre ostatok jeho ľudu, ktorý vyjde z Asýrie,+ako vznikla pre Izrael v deň, keď vychádzal z Egypta.

Poznámky pod čiarou

Al. „pokorných“.
Al. možno „a bude spravodlivo karhať pokorných zeme“.
Al. „duchom“.
Al. „mladý lev s hrivou“.
Dosl. „vykŕmené zviera“.
Al. možno „Teľa a lev sa budú spolu pásť“.
Al. „odstavené“.
Al. „signálny stĺp“.
Al. „Národy ho budú vyhľadávať“.
Dosl. „miesto odpočinku“.
Čiže z Babylonie.
Al. „signálny stĺp“.
Dosl. „plecia“.
Al. možno „vysuší“.
Dosl. „jazyk“.
Čiže proti Eufratu.
Al. „duchom“.
Al. možno „ju rozbije na sedem tokov“.