Izaiáš 10:1–34

10  Beda tým, ktorí vydávajú škodlivé nariadenia,+ktorí spisujú utláčajúce predpisy,   aby sa chudobní nemohli domáhať spravodlivosti,aby upierali právo utláčaným z môjho ľudu,+aby vykorisťovali vdovya okrádali siroty!*+   Čo urobíte, keď príde deň účtovania,*+keď zďaleka príde zničenie?+ Ku komu pobežíte prosiť o pomoc+a komu necháte svoje bohatstvo?*   Nezostane vám nič iné, iba sa krčiť medzi väzňamialebo padnúť medzi zabitých. Ale ani tým sa jeho hnev neutíšil,jeho ruka je stále vystretá a pripravená trestať.+   „Pozrite, Asýrčan!+ On je prút, ktorým vyjadrím svoj hnev,+v jeho ruke je palica, ktorou budem trestať!   Pošlem ho proti odpadlíckemu národu,+proti ľudu, ktorý vzbudil môj hnev. Prikážem mu, aby drancoval a plienila aby ho pošliapal ako blato na ulici.+   No on bude uvažovať inak,v jeho srdci budú iné plány. Bude mať v úmysle ničiťa vyhubiť veľa národov, nielen pár.   Lebo hovorí: ‚Či nie sú moje kniežatá zároveň kráľmi?+   Nie je Kalnó+ ako Karkemiš?+ Nie je Chamat+ ako Arpad?+ Nie je Samária+ ako Damask?+ 10  Moja ruka uchvátila kráľovstvá plné bezcenných bohov,ktoré mali viac modiel ako Jeruzalem a Samária!+ 11  Neurobím Jeruzalemu a jeho modlám to isté,čo som urobil Samárii a jej bezcenným bohom?‘+ 12  Keď Jehova dovŕši celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, potrestá* asýrskeho kráľa za jeho opovážlivé srdce a za jeho pyšný, bezočivý pohľad.+ 13  Lebo hovorí: ‚Dokážem to vlastnou siloua svojou múdrosťou, veď som múdry. Odstránim hranice národov,+vyplienim ich poklady,+ako mocný si podmaním ich obyvateľov.+ 14  Moja ruka sa zmocní majetku národov,ako sa vyberá hniezdo. Pozbieram všetko na zemi,ako sa zbierajú opustené vajcia! Nikto nezatrepoce krídlami ani neotvorí ústa, ani nepípne.‘“ 15  Bude sa sekera povyšovať nad toho, kto ňou rúbe? Bude sa píla povyšovať nad toho, kto ňou píli? Bude palica+ mávať tým, kto ju zdvíha? Bude prút zdvíhať toho, kto ho drží?* 16  Preto pravý Pán, Jehova vojsk,postihne jeho tučných chorobnou chudosťou+a pod jeho slávou založí spaľujúci oheň.+ 17  Svetlo Izraela+ sa stane ohňom+a jeho Svätý plameňom. Vzplanie a za jediný deň pohltí jeho burinu a tŕnie, 18  úplne zničí slávu jeho lesa a jeho sadu. Bude to, ako keď chorý človek pomaly chradne.+ 19  V jeho lese zostane iba toľko stromov,že ich spočíta aj malý chlapec. 20  A tí, ktorí zostanú z Izraela,tí, ktorí prežijú z Jakobových potomkov,sa v ten deň už nebudú opierať o toho, kto ich bije.+ Budú sa verne opierať o Jehovu,Svätého Izraela. 21  Iba ostatok sa vráti k mocnému Bohu,ostatok Jakobových potomkov.+ 22  Hoci je tvojho ľudu, Izrael,ako zrniek morského piesku,vráti sa z neho iba ostatok.+ Bolo rozhodnuté o ich záhube,+spravodlivý trest sa na nich privalí ako záplava.+ 23  Záhuba, o ktorej rozhodol Zvrchovaný Pán, Jehova vojsk,postihne celú krajinu.+ 24  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán, Jehova vojsk: „Ľud môj, ktorý bývaš na Sione, neboj sa Asýrčana, ktorý ťa bil prútom+ a dvíhal proti tebe palicu ako Egypt.+ 25  Už o veľmi malú chvíľku sa moje rozhorčenie skončí a môj hnev sa obráti proti nim a zničím ich.+ 26  Jehova vojsk sa na neho zaženie bičom,+ ako keď porazil Madiana pri skale Oreb.+ Zdvihne svoju palicu a vystrie ju nad more ako vtedy, keď porazil Egypt.+ 27  V ten deň ti spadne z pliec jeho bremeno+a jeho jarmo z tvojej šije+a to jarmo bude zlomené+ kvôli oleju.“ 28  Napadol Ajat,+prešiel cez Migrón,svoju výzbroj zložil v Michmaši.+ 29  Prešli cez brod,prenocovali v Gebe.+ Ráma sa trasie a obyvatelia Gibey,+ Saulovho mesta, utiekli.+ 30  Krič a nariekaj, gallimská dcéra! Dávaj pozor, Lajiša! Úbohý Anatót!+ 31  Madmena utiekla,obyvatelia Gebimu sa poskrývali. 32  Ešte v ten deň sa zastaví v Nóbe.+ Pohrozí päsťou vrchu sionskej dcéry,pohrozí jeruzalemskému pahorku. 33  Pravý Pán, Jehova vojsk,stína konáre a tie padajú s hrozným rachotom,+najvyššie stromy padajúa vznešení sú ponížení. 34  Lesné húštiny rúbe sekerou*a Libanon padne rukou mocného.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „chlapcov bez otca“.
Al. „deň trestu“.
Al. „slávu“.
Dosl. „potrestám“.
Dosl. „kto nie je drevom“.
Al. „železným nástrojom“.