Izaiáš 1:1–31

1  Videnie Izaiáša,*+ Amocovho syna, ktoré mal o Judsku a Jeruzaleme za vlády judských kráľov Uzzijaha,+ Jotáma,+ Achaza+ a Ezechiáša:+   Počujte, nebesia, počúvaj, zem,+lebo toto hovorí Jehova: „Vychoval som synov,+ale oni sa proti mne vzbúrili.+   Býk pozná svojho majiteľaa osol jasle svojho pána,ale Izrael ma nepozná,*+môj ľud sa nespráva rozumne.“   Beda hriešnemu národu,+ľudu zaťaženému vinou,plemenu zločincov, skazeným synom! Opustili Jehovu,+pohrdli Svätým Izraela,obrátili sa k nemu chrbtom.   Kde vás mám ešte udrieť, keď sa stále búrite?+ Celá hlava je pokrytá ranamia celé srdce je choré.+   Od hlavy po päty na vás nie je jediné zdravé miesto,len samé rezné rany, pomliaždeniny a otvorené rany,ktoré nikto neošetril,* neobviazal ani nezmäkčil olejom.+   Vaša krajina je spustošená,vaše mestá sú vypálené. Cudzinci pohlcujú vašu krajinu priamo pred vašimi očami,+je spustošená ako po vpáde nepriateľov.+   Dcéra Sionu zostala ako prístrešok vo vinici,ako búdka na uhorkovom poli,ako obliehané mesto.+   Keby nám Jehova vojsk* nenechal aspoň niekoľko prežijúcich,boli by sme ako Sodoma,podobali by sme sa Gomore.+ 10  Počujte Jehovovo slovo, sodomskí diktátori,*+venujte pozornosť zákonu* nášho Boha, ľud Gomory!+ 11  „Načo mi je množstvo vašich obetí?“+ hovorí Jehova. „Už mám dosť baranov, ktoré prinášate ako zápalné obete,+ i tuku vykŕmených zvierat,+nemám potešenie z krvi+ mladých býkov,+ baránkov a capov.+ 12  Keď predstupujete predo mňa,+kto od vás žiada,aby ste šliapali po mojich nádvoriach?+ 13  Prestaňte prinášať bezcenné obilné obete,vaše kadidlo je mi odporné.+ Dodržiavate novmesiace+ a sabaty+ a zvolávate zhromaždenia,+ale ja neznesiem používanie mágie+ spolu so slávnostným zhromaždením. 14  Vaše novmesiace a sviatky nenávidím,stali sa mi bremenom,už ho nevládzem niesť. 15  Keď vystierate ruky pri modlitbe,odvraciam od vás zrak.+ Hoci predkladáte mnoho modlitieb,+nepočúvam vás.+ Vaše ruky sú celé od krvi.+ 16  Umyte sa, očistite sa,+odstráňte mi spred očí svoje zlé skutky,prestaňte páchať zlo.+ 17  Učte sa konať dobro, usilujte sa o spravodlivosť,+naprávajte utláčateľa,obhajujte práva sirôt*a zastávajte sa vdov.“+ 18  „Poďte a napravme veci medzi nami,“ hovorí Jehova.+ „Hoci sú vaše hriechy ako šarlát,budú vybielené ako sneh,+hoci sú krvavočervené,*budú biele ako vlna. 19  Ak budete ochotne poslúchať,budete jesť všetko dobré, čo krajina dáva.+ 20  Ale ak odmietnete poslúchať a vzbúrite sa,pohltí vás meč,+lebo to povedal Jehova.“* 21  Ako sa len to verné mesto+ stalo prostitútkou!+ Bolo plné práva,+vládla v ňom spravodlivosť,+ale teraz je plné vrahov.+ 22  Tvoje striebro sa zmenilo na trosku,+tvoje pivo* je zriedené vodou. 23  Tvoje kniežatá sú spurné a sú spoločníkmi zlodejov.+ Každý má rád úplatky a ženie sa za darmi.+ Sirôt* sa nezastanúa spor vdovy sa k nim nedostane.+ 24  Preto pravý Pán, Jehova vojsk,mocný Boh Izraela, vyhlasuje: „Stačilo! Zbavím sa svojich nepriateľov,pomstím sa svojim protivníkom.+ 25  Potrestám ťa,oddelím tvoju trosku ako lúhom,odstránim všetku tvoju nečistotu.+ 26  Znova ti dám sudcov ako kedysia radcov ako na začiatku.+ Potom sa budeš nazývať Mesto spravodlivosti, Verné mesto.+ 27  Sion bude vykúpený právom+a jeho ľud, ktorý sa vráti, bude vykúpený spravodlivosťou. 28  Ale vzbúrenci a hriešnici spolu zahynú+a tých, ktorí opúšťajú Jehovu, čaká záhuba.+ 29  Lebo sa budete hanbiť za mohutné stromy, po ktorých ste túžili,+a pociťovať hanbu za záhrady,* ktoré ste si zvolili.+ 30  Budete ako veľký strom, ktorého lístie vädne,+a ako záhrada bez vody. 31  Silný muž sa stane kúdeľou*a jeho skutky iskrou. Oboje to vzplanie naraza nikto to nebude môcť uhasiť.“

Poznámky pod čiarou

Význ. „záchrana od Jehovu“.
Al. „nepozná svojho pána“.
Dosl. „nevytlačil“.
Al. „vládcovia“.
Al. „poučeniu; učeniu“.
Dosl. „chlapca bez otca“.
Al. „hoci sú červené ako karmazín“.
Dosl. „Jehovove ústa“.
Al. „pšeničné pivo“.
Dosl. „Chlapca bez otca“.
Zjavne išlo o stromy a záhrady spojené s modlárstvom.
Vyčesané vlákna ľanu, ktoré sú horľavé.