Galaťanom 5:1–26

5  Pre takú slobodu nás oslobodil Kristus. Preto stojte pevne+ a nedajte sa znovu zotročiť.+  Ja, Pavol, vám hovorím: Ak sa dáte obrezať, Kristus vám nijako neprospeje.+  Znovu pripomínam každému, kto sa dá obrezať, že je povinný dodržiavať celý Zákon.+  Vy, čo sa snažíte byť vyhlásení za spravodlivých dodržiavaním Zákona,+ ste sa oddelili od Krista a prichádzate o jeho nezaslúženú láskavosť.  My s nádejou túžobne očakávame spravodlivosť, ktorá je možná iba vďaka svätému duchu a našej viere.  Lebo pre učeníkov Krista Ježiša nemá žiaden význam, či sú obrezaní alebo nie.+ Dôležité je, či majú vieru, ktorá sa prejavuje láskou.  Bežali ste dobre.+ Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu?  Takéto prehováranie nepochádza od toho, ktorý vás povoláva.  Trochu kvasu nakvasí celé cesto.+ 10  Som presvedčený, že vy, čo ste v jednote s Pánom,+ so mnou budete súhlasiť. Ale ten, kto vás znepokojuje,+ nech je to ktokoľvek, dostane trest, aký si zaslúži. 11  Bratia, ak je pravda, že ešte stále zvestujem obriezku, prečo som potom prenasledovaný? Veď v takom prípade by mučenícky kôl*+ nikoho nepohoršoval. 12  Nech sa tí, čo sa vás snažia znepokojiť, rovno zbavia svojej mužnosti.* 13  Bratia, boli ste povolaní k slobode. Nevyužívajte však túto slobodu ako príležitosť na uspokojovanie telesných túžob,+ ale z lásky si navzájom slúžte ako otroci.+ 14  Veď celý Zákon je naplnený* v jednom prikázaní: „Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého.“+ 15  Ale ak sa vzájomne stále hryziete a požierate,+ dajte pozor, aby ste sa vzájomne nezničili.+ 16  Hovorím vám: Dajte sa viesť duchom+ a nepodľahnete žiadnej telesnej túžbe.+ 17  Lebo telesné túžby sú proti duchu a duch je proti telu. Navzájom si odporujú, a preto nerobíte to, čo by ste chceli.+ 18  Okrem toho, ak vás vedie duch, nie ste pod Zákonom. 19  Skutky tela sú zjavné. Patrí k nim nemravnosť,*+ nečistota, bezočivé správanie,*+ 20  modlárstvo, špiritizmus,*+ nepriateľstvo, spory, žiarlivosť, výbuchy hnevu, nezhody, rozkoly, sektárstvo, 21  závisť, opilstvo,+ divoké večierky* a podobne.+ Tak ako predtým, aj teraz vás varujem, že tí, čo robia také veci, nezdedia Božie Kráľovstvo.+ 22  Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota,+ viera, 23  miernosť a sebaovládanie.+ Proti takým veciam nie je žiadny zákon. 24  Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, pribili na kôl telo spolu s jeho vášňami a túžbami.+ 25  Ak žijeme duchom, ďalej sa správajme podľa toho, ako nás vedie duch.+ 26  Nebuďme namyslení,+ neprovokujme sa k súpereniu+ a nezáviďme si.

Poznámky pod čiarou

Al. „dajú vykastrovať; stanú eunuchmi“, čím by sa stali nespôsobilými dodržiavať zákon, ktorý sami obhajovali.
Al. možno „zhrnutý“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „nehanebné správanie“, po grécky aselgeia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „čarodejníctvo; užívanie drog“. Pozri Slovník pojmov, heslo „špiritizmus“.
Al. „hýrenie“.